ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 418 มิถุนายน 2562
ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจภูธร (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 118 มิถุนายน 2562
ประกาศตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลักด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 413 มิถุนายน 2562
ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน12 มิถุนายน 2562
ยกเลิกประกาศงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯ ซ.สุรพล 1 ม.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)05 มิถุนายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯ ซ.สุรพล 1 ม.405 มิถุนายน 2562
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 431 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 231 พฤษภาคม 2562
ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 256229 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน28 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้่ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมุ่ที่ 3 (ครั้้งที่ 2)23 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและปรับปรุงผิวจราจรฯ ถนนทางแยกท้ายซอยสุรพล 1 ม.4 (ครั้งที่ 2)23 พฤษภาคม 2562
ประกาศแผนการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯ ซ.สุรพล 1 ม.422 พฤษภาคม 2562
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน22 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน21 พฤษภาคม 2562
|< <<..... 3 4 5 67 8 9 10 11..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์(ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุรพล๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๒ หมู่ที่่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 129 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตัดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเข็นสามล้อ จำนวน ๒ คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน ๒ ล้อคู่แม็กซ์ จำนวน ๒ คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา29 ธันวาคม 2563
|< <<..... 3 4 5 67 8 9 10 11..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน20 เมษายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ครั้งที่ 2)24 มกราคม 2560
ประกาศผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย15 กันยายน 2559
ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 428 มีนาคม 2559
|< <<..... 3 4 5 67

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< <<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
250
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 250 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->