ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 305 พฤษภาคม 2563
ประกาศการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำฯ ซอย 13 และ 14 หมู่ที่ 208 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกปากซอยเข็มเพชร หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 เมษายน 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำคสล.ซอย 13 และ 14 หมู่ที่ 3 โดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)27 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มีนาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำคสล.ซอย 13,14 หมู่ที่ 224 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มีนาคม 2563
ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 209 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256326 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256326 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าที่ดินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 113 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์31 มกราคม 2563
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(เทพประทานพร) หมู่ที่ 420 มกราคม 2563
|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้รางเลื่อน ชนิด ๑๐ ตู้ (พร้อมติดตั้้ง) จำนวน ๒ ชุด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณืค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จำนวน 1 เครื่่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศุนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลอ จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ประจำอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดหาครุภัณฑ์โคมไฟโซล่าเซลล์ ชนิด LED กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บของ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 สิงหาคม 2564
|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์17 ตุลาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุลวงศ์ หมู่ที่ 510 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อและปรับปรุงผิวจราจรฯ ถนนทางแยกท้ายซอยสุรพล 1 ม.403 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่นฯ20 เมษายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายร้านส้มตำอุดร-หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 523 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายโรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ที่ 423 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 323 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 523 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมระดับรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 423 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ท้ายซอย 8 หมู่ที่ 223 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หลังวัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 123 มีนาคม 2561
|< << 1 2 3 45 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
203
เมื่อวานนี้
627
เดือนนี้
7,948
เดือนที่แล้ว
6,308
ปีนี้
7,948
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
365,664
ไอพี ของคุณ
18.232.179.5
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 203 627 7,948 6,308 7,948 110,183 365,664 18.232.179.5
-->