ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคา - กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 ธันวาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พฤศจิกายน 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔23 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔06 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔22 กันยายน 2563
ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พงศ. 2562 จำนวน 913 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด18 กันยายน 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 กรกฎาคม 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน30 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 16 ตลอดสาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 1 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนจั่นพัฒนา ซอย 2, 3, 4 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 พฤษภาคม 2563
|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ้จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากซอย 17 หมู่ที่ 231 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนครีนกอตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืสำรวจ โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม TOTAL STATION จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 13 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯ บริเวณท้ายซอย 17 หมู่ที่ 229 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๘ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเตียงเหล็กกล่อง ขนาด ๓ ฟุต ๒ ชั้้น พร้องที่นอนฟองน้ำอัด ผ้าริ้วเทา ขนาด ๓ ฟุต หนา ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ตุลาคม 2564
|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 256315 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 256226 กันยายน 2562
ราคากลางงานจ้างหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 515 กรกฎาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 304 กรกฎาคม 2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 428 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 228 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพรัอมวางท่อฯ ซ.สุรพล 1 ม.4 (ครั้งที่ 2)22 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3(ครั้งที่ 2)10 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน30 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.204 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 256227 มีนาคม 2562
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 311 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.126 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 215 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ17 ธันวาคม 2561
|< << 1 2 34 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
238
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 238 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->