ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 เมษายน 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR งานติดตั้งและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)22 มีนาคม 2564
ประกาศวิจารณ์ TOR งานจัดซื้้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3(แก้ไขครั้งที่ 2)12 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 มีนาคม 2564
ประกาศวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศร่างวิจารณ์และร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(่ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (แก้ไข TOR ครั้งที่ 1)17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้ำคสล.ท้ายซอย 2 หมู่ที่ 105 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ(TOR) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน26 มกราคม 2564
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน21 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยสุรพล ๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มกราคม 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน19 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา04 ธันวาคม 2563
|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลักหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 207 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคสล.บริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 219 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 219 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอสะพานถนนเชียงใหม่-ลำปาง ถึงรางระบายน้ำลำเหมืองหลวง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ปากซอย 12 - ปากซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 502 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 256531 มกราคม 2565
|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานจัดซื่้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ22 มิถุนายน 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 1)26 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดนจั่นพัฒนา ซอย 2, 3, 4 หมู่ที่ 426 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จำนวน 3 สาย26 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 ตลอดสาย หมู่ที่ 226 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 326 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 330 เมษายน 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 123 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนและวางท่อคสล.ซอย 13 และ 14 ม.223 มีนาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา16 มีนาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 224 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกปากซอยเข็มเพชร หมู่ที่ 424 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 405 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 123 มกราคม 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 227 ธันวาคม 2562
|< << 1 23 4 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|< << 1 2

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
236
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 236 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->