ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปลี่ยนแผนการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 504 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา19 มกราคม 2565
แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา19 มกราคม 2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าาศาลา07 ธันวาคม 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256520 ตุลาคม 2564
เผยแพร่เอกสารจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หน้าบ้านนายสุรินทร์ สุริยะวงค์ - ซอย 17 หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก21 กรกฎาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 มิถุนายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔27 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔27 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔27 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 เมษายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256323 เมษายน 2564
|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย(ข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถเข็นพ่วง(รถพ่วงล้อจักรยาน) จำนวน ๑ คัน งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพรวนดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถพ่วงสองล้อโครงเหล็ก จำนวน 3 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถเข็นล้อคู่ จำนวน ๒ ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วพร้อมสายส่ง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กรกฎาคม 2565
|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ 05 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓05 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 205 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.102 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน15 มกราคม 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕13 มกราคม 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุรพล ๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔13 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน08 มกราคม 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 256424 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓22 กันยายน 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิ้วจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนภาวิวล์(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 231 สิงหาคม 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านศรีบัวเงิน ซอย 25 หมู่ที่ 228 สิงหาคม 2563
|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 112 มีนาคม 2561
|< << 12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
287
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 287 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->