ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

        ลำน้ำคาว “ น้ำแม่คาว “ ไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านสีบัวเงิน เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ ที่สวยงามและร่มรื่น ตามสภาพภูมิศาสตร์นั้น ลำน้ำแม่คาวจะแตกต่างจากแม่น้ำ-ลำน้ำสายอื่นๆ กล่าวคือ ลำน้ำแม่คาว ไม่มีต้นกำเนิดมาจากป่าต้นน้ำหลักๆ เหมือนแม่น้ำ-ลำน้ำสายอื่นๆ เมื่อดูจากแผนที่จะเห็นต้นกำเนิดเล็กๆของแม่น้ำ 2-3 สาย ที่ไหลมารวมกันแล้วก่อกำเนิดเป็นลำน้ำแม่คาว หัวใจหลักๆคือ เป็นลำน้ำที่รับน้ำที่เหลือจากการทำนา ทำสวน ของพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย ผ่านมาในเขตเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (อ.แม่ริม) ผ่านตำบลหนองหาร (อ.สันทราย) ตำบลสันผีเสื้อ (อ.เมืองเชียงใหม่) ตำบลหนองจ๊อม (อ.สันทราย) ตำบลฟ้าฮ่าม (อ.เมืองเชียงใหม่) ส่วนอีกสายหนึ่งของต้นน้ำก็มาจากลำห้วยโจ้ที่มีต้นกำเนิดมาจากผืนป่าเล็กๆ ในตำบลหนองหาร ไหลผ่านมาทางตำบลสันทรายหลวง (อ.สันทราย) ผ่านมาทางตำบล สันพระเนตร (อ.สันทราย) ไหลมารวมกันกับ ลำน้ำแม่คาวที่ตำบลฟ้าฮ่าม (อ.เมืองเชียงใหม่) กลายมาเป็นลำน้ำคาว ไหลผ่านต่อมายังตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลา (อ.เมืองเชียงใหม่) ตำบลสันกลาง (อ.สันกำแพง) ผ่านตำบลไชยสถานตำบลป่าบง และไหลไปรวมกับลำน้ำแม่กวง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสายน้ำที่ตำบลชมภู (อ.สารภี) รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร ผ่าน 5 อำเภอ 13 ตำบล

-

แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
บ้านสันทรายดอนจั่น เป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนา ทีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ โคมไฟล้านนา หรือโกมล้านนา เป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา และได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คงอยู่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชาวล้านนานิยมนำมาใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง (ยี่เป็งล้านนา) และเชื่อว่าเป็นการบวงสรวงพระเกษแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ ซึ่งถือว่าเมื่อได้กระทำเช่นนี้แล้ว แสงประทีปจากโคมจะช่วงส่งประกายให้การดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรือนอยู่เย็นเป็นสุข ชาวล้านนาจึงนิยมปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้าและจุดประทีปตามบ้านเรือน
-

วัดดอนจั่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เป็นศาสนสถานอันเป็นที่เคารพ สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ภายในวัดมีรูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น องค์มหาเทพพิฆเนศวร วิหารพระรูป ร.5 พระพญานาคา ฯลฯ มีพระครูปราโมทย์ประชานุกูล หรือพระอธิการอานันท์ อานันโท เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งพระครูได้ก่อตั้งโครงการเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กกำพร้า มานานกว่า 35 ปี รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กใน 13 จังหวัดภาคเหนือ ต่อมาได้ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสารพัดช่าง สาขาวัดดอนจั่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดดอนจั่นอาศัยงบประมาณจากผู้บริจาคในการดำเนินการทั้งหมด

-

แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพดอกไม้ผ้าใยบัว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ตั้งอยู่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบวกครกหลวงพัฒนา ซึ่งที่มาและความสำคัญของการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว มีที่มาจากแม่บ้านในชุมชนมีเวลาแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์จึงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน และนำประโยชน์จากความรู้ที่เคยมีมาทำดอกไม้จากผ้าใยบัวที่มีประโยชน์และใช้ได้กับทุกงาน ทุกสถานที่ จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชุมชนต่างๆ
-

โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ (Mandarin Oriental Dhara Dhevi) ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 130 ไร่ ในภูมิประเทศที่งดงาม ร่มครึ้มด้วยเงาต้นไม้ใหญ่ สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนา เมื่อสมัยปลายศตวรรษที่ 13 รีสอร์ทแยกตัวเป็นเอกเทศ ประกอบด้วย วิลล่า 142 หลัง รวมห้องสวีทขนาดกว้างขวางกว่ามาตรฐาน ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่มีห้องสวีทใหญ่ และมีระดับที่สุดในโลก แต่ละห้องมีความเป็นส่วนตัว บางสวีทมีสระน้ำเล็กๆ เพื่อให้แขกได้อิ่มเอมกับบรรยากาศและความสงบสุขแบบส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ ภายในรีสอร์ทมีสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ห้องอาหาร 4 ห้อง และมีโรงเรียนสอนทำอาหารไทย โครงการส่วนที่เป็นสปา จำลองแบบมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า แต่กว้างกว่า ด้วยเนื้อที่ถึง 3,100 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีสนามเทนนิสกลางแจ้ง 2 สนาม และสควอชในห้องปรับอากาศอีก 2 คอร์ท ส่วนห้องบอลรูม จะอยู่ในอาคารแบบล้านนาที่แยกจากรีสอร์ท บรรจุคนได้ถึง 600 คน ที่อยู่ 51/4 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 053-266550, 053-266-551, 053-266-552,053-304-487, 053-266555, 053-245069
-

วัดศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ภายในวัดมีหอธรรม หอพระไตรปิฎก อยู่ด้านซ้ายมือของประตูทางเข้า-ออกวัด ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 และมีศาลาประชาสามัคคี ซึ่งเป็นที่ทำการของชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 พระวิหารแห่งวัดศรีบัวเงิน มีสิงหาราชและพญานาค อยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวา แห่งบันไดพระวิหาร มีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่เหนือซุ้มประตูทางเข้าวิหาร มีหอระฆังอยู่ด้านหลังพระวิหาร และวัดศรีบัวเงินมีกำแพงศิลาแดงรายล้อมวัดอยู่
-

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ด้านแพทย์แผนไทย ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย (บ้านท่าศาลาสมาคมแพทย์แผนไทย สาขาเชียงใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง โดย อาจารย์วิไล วิชัยวงค์ ( ปราชญ์ชุมชนตำบลท่าศาลา ) เปิดบริการฝึกอบรม การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก และเชลยศักดิ์ นวดไทยแก้อาการ 10 โรค (สำหรับผู้มีพื้นฐานการนวดมาแล้ว) นวดน้ำมันหอมระเหย นวดอโรมา สวิดิช สปาตัว สปามือ สปาเท้า นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ตบสลายไขมัน วิธีการ ดูแลสตรีหลังคลอด นวดตอกเส้น(ภูมิปัญญาล้านนา) ย่ำขาง โดยให้ความสำคัญของการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ให้มีความรู้ความสามารถรอยู่ในระดับมาตรฐาน

       หลักสูตรได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน โดยเน้นความสำคัญทางด้าน การเป็นมืออาชีพ แม้ว่าผู้อบรมจะไม่มีพื้นความรู้ด้านการนวดมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงในระยะสั้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดอยู่แล้วสามารถเรียน เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และยกระดับตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพได้ เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัดมีบริการที่พักให้ฟรี

 

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทย ( อาจารย์วิไล วิชัยวงค์ )
ตั้งอยู่ : เลขที่ 45/2 หมู่ 1 ต. ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : ( 089 – 7595324 )
อีเมล์ : ulwil@hotmail.com Line id : 0897595324
Web site : www.thaimassagetrainingcenterchiangmai.com

-

วัดบวกครกหลวง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ซึ่งเป็นศาสนะสถานที่มีชื่อเสียงของตำบล วัดบวกครกหลวงเป็นวัดขนาดเล็ก มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี มีวิหารทรงล้านนาและภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารซึ่งเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกในนิบาตเรื่องทศชาติชาดก จำนวน 14 ห้อง และวัดบวกครกหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปกร
-

โรงแรมบ้านท่าศาลา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในบรรยากาศที่เป็นมิตร ด้วยห้องพักหรูเพียง 8 ห้อง การตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา ภายในประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครันทุกห้อง ถูกการันตีด้วย มาตรฐานของโรงแรมระดับ 5 ดาว ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าการพักผ่อนของท่านที่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งใดๆ ที่อยู่: 55/5 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่สันกำแพง ต.ท่าศาลาม อ.เมือง 50000 เชียงใหม่ โทรศัพท์:0 -5385-0111
-

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา เชียงใหม่ ดอนจั่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่อยู่ : 208 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 5000 , เชียงใหม่
www.bigc.co.th/th/stores/bigc/chiang_mai/
-

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
650
เดือนที่แล้ว
10,978
ปีนี้
100,746
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
458,462
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 91 364 650 10,978 100,746 110,183 458,462 3.214.184.223
-->