ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


X ปิด

-:-  ประกาศบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) สำหรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 
-:- การขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายเวลาการชำระภาษี จาก เม.ย.64 เป็น มิ.ย.64 
-:- กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

-:-  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุมการจัดโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมรายการ ทางสถานี Nbt north เชียงใหม่ รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ 
-:- นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการขยายผลอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการแบบยั่งยืน 
-:- จัดการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่2/2566 
-:- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 
-:- กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ร่วมกิจกรรมเนื่อง ในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566  
-:- นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพ ทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนา  
-:- มอบหมายให้นายธวัชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ให้กับ นักศึกษาจากกศน.ตำบลวัดเกตุ ตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดเก็บขยะในครัวเรือนและชุมชน 
-:- ตะลอนชุมชนบ้านดอนจั่นพัฒนา 
Nbt north ขอเชิญรับชม รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 ตามตารางดังต่อไปนี้
  ประกาศเทศบาลตำบลห้าศาลา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  เอกสารผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปิดประกาศ 90วัน
  ตารางการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 12 มีนาคม 2566
  ตารางการแข่งขันเปตอง วันที่ 12 มีนาคม 2566

  สนทนาเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทำบุญปล่อยปลามหากุศล รายได้สมบททุนพัฒนาห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ
  ทต ท่าศาลาประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566
  การแข่งขันกีฬาท่าศาลาสัมพันธ์ ชุมชนสมัครสมานสามัคคี
  กิจกรรมศูนย์สร้างสุข ทต ท่าศาลา คุณธรรมจริยธรรมค่ายธรรมะ ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย
  ขอบคุณข่าวช่อง 8 ที่นำเสนอข่าวผู้ได้รับผลกระทบ จากโรงเรือนกัญชาและแนวทางแก้ไขจากเทศบาล

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  -:- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อที่ดิน(ฉบับแก้ไข) ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะ 
  -:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  -:- ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อที่ดิน ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะ 
  -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
  -:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบา่ยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) 
  -:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครก ช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๕ เครื่อง งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด  
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางเอกสาร 6 ช่อง จำนวน 1 ตัว งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย  
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล. บริเวณร่องบวกครก ข่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
  -:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมขยายไหล่ทางคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 2 
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 2 
  -:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 


  ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
  ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
  หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

  วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา
  โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
  วัดดอนจั่น

  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =       

  สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
  วันนี้
  149
  เมื่อวานนี้
  676
  เดือนนี้
  8,563
  เดือนที่แล้ว
  9,173
  ปีนี้
  27,001
  ปีที่แล้ว
  110,183
  ทั้งหมด
  384,717
  ไอพี ของคุณ
  3.239.117.1
  สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
  1/4/2019 149 676 8,563 9,173 27,001 110,183 384,717 3.239.117.1
  -->