ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
182
เมื่อวานนี้
697
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
15,420
ปีนี้
52,931
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
154,091
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19
ศึกษาดูงานเทศบาลต้นแบบ ในการใช้ระบบแอพพลิเคชั่น Excellence Service Center ศูนย์บริการ ONE STOP SERVICES และ การเป็นเมือง Smart city ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าศึกษาดูงานเทศบาลต้นแบบ
ในการใช้ระบบแอพพลิเคชั่น Excellence Service Center ศูนย์บริการ ONE STOP SERVICES และ การเป็นเมือง Smart city ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ดร ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่
สำหรับราชการโดยสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ด้านการลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร
และลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร และช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลายัง กล่าวอีกว่าการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในทุกงานและเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูล/เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

 
08 ตุลาคม 2563