ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
3,971
ปีนี้
29,844
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
131,004
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168
เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดกิจกรรมอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมีเราสร โดย เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563และร่วมกิจกรรม " การพัฒนาลำน้ำคาว กำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและพื้นที่ริมฝั่งน้ำคาว "ณ ฝายมังกาละโป่ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลำน้ำคาว ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา และอปท. ที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำแม่คาว ประกอบด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลไชยสถาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลป่าบง ในการนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าศาลา จึงได้จัดทำกิจกรรม กิจกรรม "การพัฒนาลำน้ำคาว กำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำและพื้นที่ริมฝั่งน้ำคาว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์รักษาความสะอาดและฟื้นฟูลำน้ำแม่คาว การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เกิดความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพลำน้ำที่ใสสะอาด มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไปและนอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าศาลาได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์พืชจากสำนักปลัด และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการกำจัดผักตบชวาในลำคาว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กลุ่มองค์กรประชาชน และนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 


 
24 กรกฎาคม 2563