ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565
๒๔ เมษายน #วันเทศบาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงมีพระราชดำริปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบ “สุขาภิบาล” ที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๑ หลังจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมแล้ว ค่อยๆขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ #ถือกันว่าสุขาภิบาลคือสถาบันการปกครองอันเป็นที่มาของการปกครองรูปแบบเทศบาลในปัจจุบัน หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๗๖ กำหนดให้ “เทศบาล” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖

 
24 เมษายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
348
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
9,084
เดือนที่แล้ว
10,866
ปีนี้
51,812
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
299,345
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 348 333 9,084 10,866 51,812 79,583 299,345 3.235.176.80
-->