ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
4,456
ปีนี้
9,795
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
177,745
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ฟังธรรมะและร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ ห้องประชุม อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณ อาจารย์ ดร.พระสุวรรณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ธรรมะกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติการสร้างความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนักเรียนเกษียณวัย ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อจะนำถวายวัดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาด้วย

10 กรกฎาคม 2562

นักเรียนเกษียณวัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ระบำ จ.อุทัยธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ระบำ จ.อุทัยธานี จำนวน 94 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน อบต.ระบำต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ระแว้ง จ.ปัตตานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ระแว้ง จ.ปัตตานี จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาด้านการจัดการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมกลุ่มปัญญาท้องถิ่น (โคมล้านนา)  ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน อบต.ระแว้ง จ.ปัตตานี ต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2562

กองการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี จำนวน 52 คน  เพื่อศึกษาด้านการจัดการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมกลุ่มปัญญาท้องถิ่น (โคมล้านนา)  ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟล้านนา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ หมูที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน

08 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนเกษียณวัย  เดินทางด้วยรถไฟทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เดินทางด้วยรถไฟ เพื่อไปทัศนศึกษา และฟังธรรมที่วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย )              มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เวลาว่างเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มตลอดเส้นทางด้วย

07 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แดงหม้อ จ.อุบลราชธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          วันที่ 30 มกราคม 2562 นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แดงหม้อ จ.อุบลราชธานี จำนวน 55 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน อบต.แดงหม้อต่อไป

01 กุมภาพันธ์ 2562

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

      วันที่ 15 มกราคม 2561 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และ กองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากอบต.ราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย จำนวน 37 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของอบต.ราวต้นจันทน์ต่อไป 

16 มกราคม 2562

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงบา จ.ปทุมธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          วันที่ 10 มกราคม 2562 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.บึงบาจ.ปทุมธานี จำนวน 110 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

11 มกราคม 2562

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงไกรลาส  จ.สุโขทัย ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาและกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากเทศบาลตำบลกงไกรลาส  จ.สุโขทัย  จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

17 ธันวาคม 2561

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หัวดอน จ.อุบลราชธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

        วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.หัวดอน จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และ   นำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวดอนต่อไป

13 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

       วันที่ 7 ธันวาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายภิรมย์ เจี่ยสมบุญ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา จำนวน 93 คน พร้อมทั้งมีนิทรรศการซุ้มสาธิตและส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศาลาสหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลาแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

08 ธันวาคม 2561

นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มะขามล้ม จ.สุพรรณบุรี  ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มะขามล้ม จ.สุพรรณบุรี จำนวน 45 คน และ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 100 คน ซึ่งนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะดูงานทั้ง 2 คณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และศึกษาแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในท้องถิ่นของตนเองต่อไป โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีต่อกัน

07 ธันวาคม 2561

เครือข่ายสมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนเกษียณวัย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เครือข่ายสมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย )

30 พฤศจิกายน 2560

|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 3  (43 รายการ)