ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
4,456
ปีนี้
9,795
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
177,745
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
New Normal วิถีใหม่...เกษียณวัย ปลอดภัยจาก Covid-19,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

08 กรกฎาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 150 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 29 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังน้ำเขียว โดยบรรยากาศการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของทุกคน

29 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ จำนวน 35 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เและนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.ไสไทยต่อไป

28 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จ.เลย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จ.เลย จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และปรับใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังยาว จังหวัดเลย ต่อไป

17 มกราคม 2563

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ของเทศบาลเมืองไร่ขิงต่อไป

14 มกราคม 2563

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 8 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา และนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต.ป่ายุบในต่อไป

08 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา เพื่อนำแนวทางการจัดการไปพัฒนา และปรับใช้ในชุมชนตนเองต่อไป

20 ธันวาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 140 คน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจในการศึกษาดูงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนเกษียณวัย โดยบรรยากาศการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีความอบอุ่น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกด้วย

19 ธันวาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี และเทศบาลกำแพง จ.สตูล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

       ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน และเทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล จำนวน 150 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

16 ธันวาคม 2562

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

      วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 160 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่้อนำไปประยุกต์ และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

08 ธันวาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.วังจันทร์ จ.ตาก,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     วันที่30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 117 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่่อนำไปประยุกต์ และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

30 สิงหาคม 2562

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ธรรมเสน จ.ราชบุรี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก อบต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้พานักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 110 คน และได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ตามวิถีชาวพุทธอีกด้วย

 

09 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

      ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีศรีเวียงชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ทั้งนี้มีนักเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา แล้วยังได้แนวคิดในการดำรงชีวิตตามวิถีพุทธอีกด้วย

31 กรกฎาคม 2562

|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 3  (43 รายการ)