ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
193
เมื่อวานนี้
697
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
15,420
ปีนี้
52,931
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
154,091
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19
โรงเรียนเกษียณวัย เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น  รุ่นที่ 7,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมใหม่ของนักเรียนเกษียณวัยรุ่นที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน
และกิจกรรมในการเปิดเทอมในครั้งนี้ได้กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ (วัดบ้านหม้อ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมะในวัยผู้สูงอายุด้วย โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้มของนักเรียนเกษียณวัยรุ่นที่ 7
09 ตุลาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จังหวัดกระบี่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลาและ นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการและนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถี ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ต่อไป

21 กันยายน 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศาบลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 120 คน โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับและ ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากร ในการบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป

11 กันยายน 2563

โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดรับสมัครนักเรียนเกษียณ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
เปิดรับสมัครนักเรียนเกษียณ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
สามารถสอบถามได้ที่กองการศึกษา 053-850103ต่อ701-702
หรือ 088-2684639

01 กันยายน 2563

กองการศึกษาตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นผู้นำเยาวชนจากหลายสถาบัน ตามโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากการดำเนินงานของโรงเรียนเกษียณวัย จาก ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

30 สิงหาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ดร.กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว 

14 สิงหาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลทุ่งต้อม จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลทุ่งต้อม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจในการศึกษาดูงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำแนวทางการจัดการไปพัฒนา และปรับใช้ในชุมชนตนเองต่อไป

22 กรกฎาคม 2563

New Normal วิถีใหม่...เกษียณวัย ปลอดภัยจาก Covid-19,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

08 กรกฎาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 150 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

28 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 29 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังน้ำเขียว โดยบรรยากาศการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของทุกคน

29 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ จำนวน 35 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เและนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.ไสไทยต่อไป

28 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยตอนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จ.เลย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จ.เลย จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และปรับใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังยาว จังหวัดเลย ต่อไป

17 มกราคม 2563

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ของเทศบาลเมืองไร่ขิงต่อไป

14 มกราคม 2563

นักเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 8 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา และนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต.ป่ายุบในต่อไป

08 มกราคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา เพื่อนำแนวทางการจัดการไปพัฒนา และปรับใช้ในชุมชนตนเองต่อไป

20 ธันวาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)