ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,222
ปีนี้
24,656
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
125,816
ไอพี ของคุณ
3.236.97.49
     ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง จำนวน 150 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

28 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 29 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 50 คน

เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย เพื่อนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังน้ำเขียว โดยบรรยากาศการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของทุกคน

29 มกราคม 2563

 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ จำนวน 35 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เและนำไปพัฒนากับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.ไสไทยต่อไป

28 มกราคม 2563

 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จ.เลย จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และปรับใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุของ อบต.วังยาว จังหวัดเลย ต่อไป

17 มกราคม 2563

 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมทีดีงาม ตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ของเทศบาลเมืองไร่ขิงต่อไป

14 มกราคม 2563

     ในวันที่ 8 มกราคม 2563 (กองการศึกษา) นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน จังหวัดระยอง จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา และนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต.ป่ายุบในต่อไป

08 มกราคม 2563

     ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จ.สมุทรสาคร จำนวน 40 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา เพื่อนำแนวทางการจัดการไปพัฒนา และปรับใช้ในชุมชนตนเองต่อไป

20 ธันวาคม 2562

     ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 140 คน ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจในการศึกษาดูงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนเกษียณวัย โดยบรรยากาศการต้อนรับครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีความอบอุ่น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกด้วย

19 ธันวาคม 2562

       ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน และเทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล จำนวน 150 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

16 ธันวาคม 2562

      วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 160 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่้อนำไปประยุกต์ และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

08 ธันวาคม 2562

     วันที่30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 117 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่้อนำไปประยุกต์ และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

30 สิงหาคม 2562

     วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก อบต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

29 สิงหาคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้พานักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 110 คน และได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ตามวิถีชาวพุทธอีกด้วย

 

09 สิงหาคม 2562

      ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีศรีเวียงชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ทั้งนี้มีนักเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา แล้วยังได้แนวคิดในการดำรงชีวิตตามวิถีพุทธอีกด้วย

31 กรกฎาคม 2562

   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ ห้องประชุม อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณ อาจารย์ ดร.พระสุวรรณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ธรรมะกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติการสร้างความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนักเรียนเกษียณวัย ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อจะนำถวายวัดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาด้วย

10 กรกฎาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)