ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


รายการวันที่
รายงานผลการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30 ก.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256318 ก.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม28 ส.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุของเดือนตุลาคม 256226 ส.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม31 ก.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง31 ก.ค. 2563
รายงานผลการตรวจการขอใบอนุญาตก่อก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมตรวจสอบลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย31 ก.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ26 มิ.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิ.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร1 มิ.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน1 พ.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง10 เม.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการเงินยืม/การส่งใช้เงินยืม11 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง6 มี.ค. 2563
รายงานผลการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน10 ก.พ. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของงบประมาณ 2562/ตรวจสอบการจำหน่ายฯ7 ก.พ. 2563
รายงานผลการตรวจติดตามการควบคุมและการคืนค้ำประกันสัญญา24 ม.ค. 2563
รายงานผลการตรวจติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ม.ค. 2563

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
5,398
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
50,452
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
218,402
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 213 321 5,398 6,765 50,452 66,790 218,402 3.239.58.199
-->