ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
210
เดือนนี้
8,662
เดือนที่แล้ว
15,420
ปีนี้
61,593
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
162,753
ไอพี ของคุณ
3.238.147.211


รายการวันที่
รายงสนผลการตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256323 ธ.ค. 2562
รายงานผลการตรวจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)13 ธ.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการฏีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย2 ต.ค. 2562
รายงายผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 25622 ต.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ1 ต.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2562-2564 (ฉบับปรับรุงครั้ง 1)20 ก.ย. 2562
รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์18 ก.ย. 2562
รายงานผลการตรวจสอบค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม11 ก.ย. 2562
รายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2562
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ 2563 5 ส.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจสอบพัสดุประจำปี 25615 ก.พ. 2562
รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมและการคืนค้ำประกันสัญญา10 ม.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา4 ม.ค. 2562
รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา18 ธ.ค. 2561
รายงานผลการตรวจสอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 256218 ธ.ค. 2561

|<<<12