ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,222
ปีนี้
24,656
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
125,816
ไอพี ของคุณ
3.236.97.49


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์กระทรวง62 ฉบับที่ 26 พ.ย. 2562
2สรุบข้อบกพร่องตามแผนการตรวจภายใน ปี256215 ต.ค. 2562
3กฎบัตร ฉบับปรับปรุง 256211 ต.ค. 2562
4แผนการตรวจสอบภายใน ปี 25637 ต.ค. 2562
5รายงายผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี25622 ต.ค. 2562
6รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการฏีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย2 ต.ค. 2562
7รายงานผลการตรวจสอบการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ1 ต.ค. 2562
8แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2562-2564 (ฉบับปรับรุงครั้ง 1)20 ก.ย. 2562
9รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์18 ก.ย. 2562
10รายงานผลการตรวจสอบค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม11 ก.ย. 2562
11แผนการตรวจสอบภายในระยะ ประจำปี 2562-25641 ก.ย. 2562
12รายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2562
13แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ635 ส.ค. 2562
14รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม24 ก.ค. 2562
15รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน10 ก.ค. 2562
16รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมฎีกาเบิกจ่าย สัญญาหรือบัญทึกข้อตกลงที่จัดซื้อ18 มิ.ย. 2562
17รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร13 พ.ค. 2562
18รายงานผลการตรวสอบการเงินยืนหรือส่งใช้เงินยืม เดือนต.ค.2561 - ม.ค.256226 เม.ย. 2562
19รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่บนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 256226 เม.ย. 2562
20รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการบันทึกบัญชี26 เม.ย. 2562

12  >> >|