ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์กระทรวง62 ฉบับที่ 26 พ.ย. 2562
2สรุบข้อบกพร่องตามแผนการตรวจภายใน ปี256215 ต.ค. 2562
3กฎบัตร ฉบับปรับปรุง 256211 ต.ค. 2562
4แผนการตรวจสอบภายใน ปี 25637 ต.ค. 2562
5รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการฏีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย2 ต.ค. 2562
6รายงายผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี25622 ต.ค. 2562
7รายงานผลการตรวจสอบการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายวัสดุ1 ต.ค. 2562
8แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2562-2564 (ฉบับปรับรุงครั้ง 1)20 ก.ย. 2562
9รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์18 ก.ย. 2562
10รายงานผลการตรวจสอบค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม11 ก.ย. 2562
11แผนการตรวจสอบภายในระยะ ประจำปี 2562-25641 ก.ย. 2562
12รายงานผลการตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2562
13แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับ635 ส.ค. 2562
14รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม24 ก.ค. 2562
15รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน10 ก.ค. 2562
16รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมฎีกาเบิกจ่าย สัญญาหรือบัญทึกข้อตกลงที่จัดซื้อ18 มิ.ย. 2562
17รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร13 พ.ค. 2562
18รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการบันทึกบัญชี26 เม.ย. 2562
19รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่บนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 256226 เม.ย. 2562
20รายงานผลการตรวสอบการเงินยืนหรือส่งใช้เงินยืม เดือนต.ค.2561 - ม.ค.256226 เม.ย. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
375
เดือนที่แล้ว
7,721
ปีนี้
38,664
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
206,614
ไอพี ของคุณ
3.235.227.117
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 185 375 7,721 38,664 66,790 206,614 3.235.227.117
-->