ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น9 พ.ค. 2562
2ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกไขถึงฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ9 พ.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แก้ไขถึง ฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 29 พ.ค. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ.25619 พ.ค. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ค. 2562
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 9 พ.ค. 2562
9พรบ เทศบาล พ.ศ.24969 พ.ค. 2562
10พรบ เทศบาล แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.25529 พ.ค. 2562
11พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ 25629 พ.ค. 2562
12พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 25489 พ.ค. 2562
13อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล9 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
1,214
เดือนที่แล้ว
4,960
ปีนี้
20,763
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
188,713
ไอพี ของคุณ
3.235.245.219
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 185 1,214 4,960 20,763 66,790 188,713 3.235.245.219
-->