ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ลำดับรายการวันที่
1อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล9 พ.ค. 2562
2พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 25489 พ.ค. 2562
3พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ 25629 พ.ค. 2562
4พรบ เทศบาล แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.25529 พ.ค. 2562
5พรบ เทศบาล พ.ศ.24969 พ.ค. 2562
6พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 9 พ.ค. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ค. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ.25619 พ.ค. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 29 พ.ค. 2562
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แก้ไขถึง ฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ9 พ.ค. 2562
12ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกไขถึงฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
13ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น9 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
222
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
5,398
เดือนที่แล้ว
6,765
ปีนี้
50,452
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
218,402
ไอพี ของคุณ
3.239.58.199
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 222 321 5,398 6,765 50,452 66,790 218,402 3.239.58.199
-->