ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


X ปิด


-:- เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างมหาวิทยาเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลท่าศาลา ป่าแดด สุเทพ ป่าบง รพ.นครพิงค์ และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ CG ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Giver 4.0 
-:- มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรี และนายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กิจกรรมรักษ์โลกบนผืนผ้า(Eco Print) 
-:- มอบหมายให้นายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โดยมีนางบัวลอย ใจแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนหมู่ที่1 บ้านบวกครกหลวง ร่วมกิจกรรม "ขยะฮอมบุญ" ในครั้งนี้ด้วย 
-:- นางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่  
-:- เข้าร่วมศึกษาดูงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023  
-:- ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน จัดกิจกรรม  
-:- นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ รั้วเขียว 
-:- ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 3 
-:- ต้อนรับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ 
-:- เรียกสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566  
เชิญร่วมทำบุญมหาทานแบ่งปันกันสร้างบุญป๋ารมี
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4(ปัจฉิมนิเทศ) ลุ่มน้ำปิง โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน
เปิดอบรมหลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 5 (Care Giver)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่่องกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมล้านนา
ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้า ประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญมหาทาน แบ่งปันกัน สร้างบุญป๋ารมี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ สำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทรายดอนจั่น
ภาพการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ว
พัฒนาลำน้ำคาว คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)
ข่าวภาคเหนือ 20 กรกฎาคม 2566 เชียงใหม่ ท่าศาลาหล่อเทียนพรรษา
เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้ว บริเวณซอย ๑๕ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซืิ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
-:- ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) พร้อมติดติดตั้งหลังคาอลูมีเนียม จำนวน 1 คัน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้ว บริเวณซอย ๒๓ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) 
-:- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อที่ดิน(ฉบับแก้ไข) ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมีเนียม จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคาน์เตอร์ จำนวน ๑ งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ กกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน MKS - ๒๑๑ จำนวน ๑ ตัว ของสำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องตรวจสอบสายเคเบิล จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนเพื่อจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย  
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล. บริเวณร่องบวกครก ข่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมขยายไหล่ทางคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 2 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา
โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =       

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
180
เมื่อวานนี้
434
เดือนนี้
3,688
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
130,651
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,367
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 180 434 3,688 13,722 130,651 110,183 488,367 44.212.94.18
-->