ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


X ปิด


-:- ร่วมงานมุทิตาจิต  
-:- เรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยประชุมวิสาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 
-:- เปิดโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- มอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนเก่งแต่ยากจน อำเภอเมืองใหม่ ให้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สนธิคุณ  
-:- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลท่าศาลา ณ บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา 
-:- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลาในการจัดทำโครงการ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปี2566 
-:- เปิดกิจกรรมเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดบวกครกหลวง  
-:- เปิดงานตลาดนัดชามิ่งไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดอบจ. 
-:- โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา  
เทศบาลตำบลท่าศาลา (siren)(siren) ประกาศรับสมัครสมาชิก "ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ปีที่ 2 " ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ สร้างสุข” รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ประกาศ พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
ตารางการออกปฏิบัติงานการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงแบบละอองฝอย ( ULV ) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ร่วมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ลายผ้าพระราชทานและลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ตำบลท่าศาลา

ภาพการซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ว
พัฒนาลำน้ำคาว คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา (เนื่องในวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา)
ข่าวภาคเหนือ 20 กรกฎาคม 2566 เชียงใหม่ ท่าศาลาหล่อเทียนพรรษา
เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
โครงการซ้อมแผนหนีไฟ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้ว บริเวณซอย ๑๕ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมรั้ว บริเวณซอย ๒๓ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) 
-:- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อที่ดิน(ฉบับแก้ไข) ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อที่ดิน ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริการสาธารณะ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเคาน์เตอร์ จำนวน ๑ งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ กกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน MKS - ๒๑๑ จำนวน ๑ ตัว ของสำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว งานทะเบียนรายฎร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องตรวจสอบสายเคเบิล จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล(ป้ายไฟวิ่ง) FULL COLOR เปลี่ยนสีได้ P๑๐ ของสำนักปลัด 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัย  
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล.บริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังคสล. บริเวณร่องบวกครก ข่วงปากซอย 19 - ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมขยายไหล่ทางคสล.บริเวณท้ายซอย 16 หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายซอย 10 หมู่ที่ 2 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 5 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา
โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =       

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
650
เดือนที่แล้ว
10,978
ปีนี้
100,746
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
458,462
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 102 364 650 10,978 100,746 110,183 458,462 3.214.184.223
-->