ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔12 พ.ค. 2564
2แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256325 มิ.ย. 2563
3แผนการจัดองค์ความรู้25 มิ.ย. 2563
4ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา25 มิ.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าศาลา25 มิ.ย. 2563
6คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ25 มิ.ย. 2563
7คู่มือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมฯ25 มิ.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
9-ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
10แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)25 มิ.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
375
เดือนที่แล้ว
7,721
ปีนี้
38,664
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
206,614
ไอพี ของคุณ
3.235.227.117
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 151 185 375 7,721 38,664 66,790 206,614 3.235.227.117
-->