ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าเทศบาลตำบลท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)25 มิ.ย. 2563
5-ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
7คู่มือโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมฯ25 มิ.ย. 2563
8คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ25 มิ.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าศาลา25 มิ.ย. 2563
10ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลท่าศาลา25 มิ.ย. 2563
11แผนการจัดองค์ความรู้25 มิ.ย. 2563
12แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256325 มิ.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,154
เดือนที่แล้ว
5,769
ปีนี้
16,743
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
184,693
ไอพี ของคุณ
3.234.221.162
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 54 121 2,154 5,769 16,743 66,790 184,693 3.234.221.162
-->