ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ประวัติความเป็นมา

 

 

ประวัติความเป็นมา


        ก่อนปี พ.ศ. 2487 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เดิมเป็นตำบลยางกะได มีรูปแบบการ ปกครองแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ขึ้นกับอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายหัส ตันติรัตน์เป็นกำนัน ขุนราษฎร์มังคลารักษ์ (มงคล ทวีลาภ) เป็นนายอำเภอลับแลในขณะนั้น ตำบลยางกะไดแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ


1.ชุมชนบ้านหนอง
2.ชุมชนตลาดลับแล
3.ชุมชนยางกะไดใต้
4.ชุมชนยางกะไดเหนือ
5.ชุมชน หัวร้อง ฟากท่า ป่ายาง
6.ชุมชนคอกช้าง


        ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอกเชียบูรพา) ทหารญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานทัพอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน ขณะนั้นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพของทหารญี่ปุ่น สถานนีรถไฟอุตรดิตถ์ โรงพยาบาล สะพานบ้านดารา ตลอดจนสถานที่สำคัญ ๆ จนได้รับความเสียหาย บรรดาพ่อค้า ประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ จึงได้อพยพหลบภัยสงครามมาอยู่ที่อำเภอลับแล โดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ย้ายมาทำการ ชั่วคราวที่อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เป็นเวลาประมาณ 1ปี เศษ ในขณะนั้นหลวงพิเศษนครกิจ เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดในระหว่างที่เกิดสงครามนั้นตลาดสดลับแลมีอยู่แห่งเดียวซึ่งเป็นของพระยากัลยาณวิศิษฐ์ ราษฎรทุกตำบลในอำเภอลับแลต้องนำสินค้า ของป่า ผลไม้ มาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้ ปัจจุบันตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดสดของเทศบาล

    

       จากที่มีการอพยพหลบภัยสงคราม เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอลับแลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น ประมาณปี พ.ศ. 2486 ขุนราษฎร์มังคลารักษ์ นายอำเภอลับแลใน ขณะนั้น ได้สั่งการให้นายหัส ตันติรัตน์ กำนันตำบลยางกะไดใต้ กับนายจันทร์ ทองศรี ผู้ใหญ่บ้านคอกช้าง ออกสำรวจระวางเขตตำบลยางกะได เพื่อขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต่อหลวงพิเศษนครกิจ ข้าหลวงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลยางกะไดใต้ เป็นเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2487 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 77 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2487 เป็นต้นมา

 

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,154
เดือนที่แล้ว
5,769
ปีนี้
16,743
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
184,693
ไอพี ของคุณ
3.234.221.162
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 57 121 2,154 5,769 16,743 66,790 184,693 3.234.221.162
-->