ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต


   เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ตั้งอยู่ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 491 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร และ

มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 ถึงหลักเขตที่ 2 ยาว 1,050 เมตร จากสี่แยกถนนต้นม่วง ไปทางทิศตะวันออก ถึงด้านตะวันออกหมู่บ้านฟากท่า บริเวณหนองนาเกลือ

 

- ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3 ยาว 1,415 เมตรจากหมู่บ้านฟากท่า ถึงสุดเขตหมู่บ้านยางกะไดใต้สุดซอยฝายจอมแจ้ง

 

- ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 ถึงหลักเขตที่ 4 ยาว 1,050 เมตรจากหมู่บ้านยางกะไดใต้ ถึงบริเวณด้านหลังวัดดอนไชยมุมตะวันตกเฉียงเหนือ

 

- ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ถึงหลักเขตที่ 1 ยาว 1,415 เมตรจากหลังวัดดอนไชย ถึงจุดที่ 1 สี่แยกถนนต้นม่วง

 

- ทิศเหนือ ติดกับหมู่ 3 หมู่ 4 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล

 

- ทิศใต้ ติดกับหมู่ 2 หมู่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล

 

- ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ 4 ตำบลฝายหลวง และหมู่ 11 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล

 

- ทิศตะวันตก ติดกับหมู่ 4 ตำบลชัยจุมพล และหมู่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล

 

ประชากร

      เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรแยกจำนวนประชากร
ชาย – หญิง ตามจำนวนประชากร ที่มีอยู่จริง


ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจำนวนประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2548

 

 ปี พ.ศ.

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวมจำนวนประชากร

2545

1,134

1,661

1,792

3,453

2546

1,110

1,616

1,733

3,349

2547

1,112

1,586

1,679

3,262

2548

1,210

1,614

1,733

3,347

2549

1,241

1,548

1,682

3,230

2550

1,167

1,533

1,751

3,248

2551

1,173

1,518

1,696

3,214

2552

1,098

1,519

1,694

3,213

2553

1,104

1,510

1,696

3,206

2554

1,114

1,496

1,663

3,195

2555

1,127

1,458

1,652

3,110

2563

1,186

1,391

1,609

3,000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

สภาพภูมิประเทศ


      สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยภูเขา มีบ้านพักอาศัยของ ประชาชนกระจายอยู่ทั่วไป ปะปนกับพื้นที่ทำการเกษตร

 

ภาพภูมิอากาศ


    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ส่วนใหญ่ของอำเภอลับแลเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ อยู่ในภาคเหนือตอนกลาง ลักษณะอากาศในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว โดยฤดูร้อนจะเริ่มประมาณปลายเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

การคมนาคมขนส่ง


      เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีการคมนาคมขนส่งกับพื้นที่ใกล้เคียงทางเดียว คือการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้รวดเร็ว และสะดวก เช่น


ลับแล – สุโขทัย ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
ลับแล – พิษณุโลก ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
ลับแล – แพร่ ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
ลับแล – ลำปาง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,154
เดือนที่แล้ว
5,769
ปีนี้
16,743
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
184,693
ไอพี ของคุณ
3.234.221.162
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 60 121 2,154 5,769 16,743 66,790 184,693 3.234.221.162
-->