ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ข้อมูลทั่วไป
 
  ประวัติความเป็นมา

          ในอดีตลำน้ำปิงมีความกว้างและลึกเป็นเส้นทางค้าขาย ลำเลียงสินค้าจากถิ่นอื่นๆ  มาสู่เมืองสิบสองปันนาเพราะในสมัยนั้นการลำเลี้ยงสินค้าทางบกมีความยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังมีการปล้นสดมภ์เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการค้าขายที่หัวเมืองเชียงใหม่ จึงเลือกสถานที่ตั้งสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นบก จึงได้เลือกหน้าค่ายทหารกาวิละปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเป็นตำบล โดยถือเอาถนนเจริญเมืองกับลำน้ำปิงตัดกัน แบ่งเป็นตำบลใหญ่ทางตอนใต้ของถนนเป็นตำบลท่าศาลา เพราะว่ามีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่มีศาลาขนาดใหญ่  จึงเรียกกันว่า"ต่าศาลา หรือ ท่าศาลา"

 ทำเลที่ตั้ง

          ตำบลท่าศาลาเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้
          อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
          อาณาเขตทางทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
          อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
          อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดต่อกับ เทศบาลนครเชียงใหม่


  เนื้อที่
          มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,562 ไร่


  ภูมิประเทศ
          เป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่พักอาศัยและการพานิชย์ บางพื้นที่ใช้ทำสวนลักษณะอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน


  เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าศาลา
          หมู่ที่ 1     บ้านบวกครกหลวง
          หมู่ที่ 2     บ้านศรีบัวเงิน
          หมู่ที่ 3     บ้านดอนจั่น
          หมู่ที่ 4     บ้านดอนจั่นพัฒนา
          หมู่ที่ 5     บ้านบวกครกหลวงพัฒนา


  ครัวเรือนและประชากร
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน6,790 คน และจำนวนหลังคาเรือน 5,130 หลังคาเรือน มีรายละเอียดดังนี้         (พฤษภาคม 2562)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชาการ
รวม
จำนวนครัวเรือน
   
ชาย
หญิง
   
1
 บ้านบวกครก
588
686
1,274
976
2
 บ้านศรีบัวเงิน
1,054
1,236
2,290
1,331
3
 บ้านสันทรายดอนจั่น
479
567
1,046
717
4
 บ้านดอนจั่นพัฒนา
623
666
1,289
1,326
5
 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา
414
480
894
780
รวม
3,158
3,635
6,793
5,130


  สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ
          อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม

     หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลท่าศาลา
          - จำนวนศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง
          - จำนวนสถานีน้ำมัน (ปั้ม) 4 แห่ง
          - โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 1 แห่ง


  สภาพทางสังคม

     การศึกษา
          - ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
          - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
          - โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประจำตำบล 3 แห่ง


  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          - วัด 4 แห่ง


  การสาธารณสุข
          - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง


  การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม
          การคมนาคม โดยใช้รถยนต์ รถรับจ้าง รกจักรยานยนต์ ฯลฯ ใช้ถนนสายหลักของกรมทางหลวง คือ
          - ถนนสายเชียงใหม่ - บ่อสร้าง - สันกำแพง
          - ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่ - ลำปาง)
          - ถนนสายอ้อมเมือง - แยกต่างระดับดอนจั่น - สันกำแพง
          - ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่

     การไฟฟ้า
          - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 5 หมู่บ้าน
          - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,375 ครัวเรือน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ ลำห้วย 1 สาย


  ข้อมูลอื่นๆ

     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าหินล้มแปลง 2)

     มวลชนจัดตั้ง
          - ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 406 คน
          - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน
          - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 85 คน

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
1,214
เดือนที่แล้ว
4,960
ปีนี้
20,763
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
188,713
ไอพี ของคุณ
3.235.245.219
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 83 185 1,214 4,960 20,763 66,790 188,713 3.235.245.219
-->