ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
127
เมื่อวานนี้
200
เดือนนี้
3,579
เดือนที่แล้ว
4,230
ปีนี้
3,579
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
171,529
ไอพี ของคุณ
184.72.102.217
มอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทน จากโรงเรียนในพื้นที่

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานมอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทน
จากโรงเรียนในพื้นที่ ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19)ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมอุปกรณ์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทนจากโรงเรียน
ในพื้นที่ พร้อมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
นายศิริพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา
มีประชากรกว่า 1 หมื่นคน ถือเป็นชุมชนเมืองในเชียงใหม่ ที่มีความเข้มแข็ง มีการณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบ
ผ่านเสียงตามสายในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการตระหนักรู้และ
ป้องกันตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสาธารณสุข
พร้อมช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบมีความเคลื่อนไหวของบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ต้องแจ้งคณะกรรมการโควิดตำบลท่าศาลา
นายกเทศมนตรีได้นำที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการในการร่วมฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19)พื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสของประชาชนที่ใช้บริการ เช่น อุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง วัดบวกครกหลวง วัดดอนจั่น วัดศรีบัวเงิน สนามกีฬา เป็นต้น

ข้อมูล :งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์


 
08 มกราคม 2564