ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
210
เดือนนี้
8,662
เดือนที่แล้ว
15,420
ปีนี้
61,593
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
162,753
ไอพี ของคุณ
3.238.147.211
โครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2564

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจากช่อง 7 HD ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2564 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรม“ขยะแลกปุ๋ย และขยะแลกฝัน”เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานโครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดปัญหาทาง ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ปัญหาน้ำเสีย และเหตุรำคาญต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเพิ่มของจำนวนประชากร ทำให้เกิดการผลิตขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เป็นปัญหาที่เทศบาลตำบลท่าศาลาต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน
ด้วยวิธีดำเนินการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recyle นั่นคือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
นายศิริพัฒน์ นายกเทศมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลท่าศาลาดำเนินการจัดการเรื่องขยะ
ในชุมชนแล้วและยังมีขยะจำพวกเศษใบไม้กิ่งไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการเศษใบไม้กิ่งไม้ให้ถูกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยได้นำมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายต่อการกำจัด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิลและสามารถช่วยรัฐในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ตามหลัก 3Rsต่อไป
ข้อมูล: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์


 
12 พฤศจิกายน 2563