ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
583
เดือนนี้
12,716
เดือนที่แล้ว
4,624
ปีนี้
50,227
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
151,387
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158
“บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นายประทับ ทนันชัย รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่า เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เรื่อง “บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาล ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรุ่งโรจน์ สุนทร นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์) ในการบรรยายเรื่องบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย และในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณ ทรงพล นาคะหนุ พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ) บรรยายเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้กฎหมายเลือกตั้งและอำนาจของสภาท้องถิ่น

ข้อมูลจาก : งานกิจการสภา
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์


 
14 กันยายน 2563