ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
583
เดือนนี้
12,716
เดือนที่แล้ว
4,624
ปีนี้
50,227
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
151,387
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรีวรวิทย์ พันธุ์รัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพในการนี้ได้อบรมโดยการบูรณา ร่วมกันจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฺฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีผู้รับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 4 อปท. รวมกัน จำนวน 152 คน

เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
24 สิงหาคม 2563