ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
3,222
ปีนี้
24,361
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
125,521
ไอพี ของคุณ
34.204.198.244
ประชุมการกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19)

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ประธาน อสม.ตัวแทน อสม.จิตอาสาชุมชน ในการกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(โควิด-19)เข้าสู่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
วันที่ 23 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวบริเวณโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมสรุปสถานการณ์เพื่อวางแผนดำเนินงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตำบลท่าศาลาในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกำหนดมาตรการ
ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเกิดความตระหนัก ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2.การควบคุมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง คนต่างถิ่นเข้าพื้นที่ โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนตรวจสอบ คัดกรอง หากพบกลุ่มเป้าหมายทำความเข้าใจ ควบคุมดูแลตัวเอง 14 วัน ถือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและรายงานฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นทราบในการเฝ้าระวัง
3.เทศบาลตำบลท่าศาลาเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น สนันสนุนบูรณาการทำงานด้วยกันตามที่ได้รับการร้องขอ 4.ขอความร่วมมือกับจิตอาสาชุมชนจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนทุกครัวเรือน
5.การป้องกันควบคุมโรค โดยงดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีการรวมตัวกัน งดรับคณะศึกษาดูงานถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด
6.แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองท้องที่ และฝ่ายท้องถิ่นออกตรวจสถานประกอบการตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตำบลท่าศาลาโดยบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายในการที่จะฟันฝ่าให้พ้นวิกฤติประเทศไทยครั้งนี้ไปด้วยกัน.


 
23 มีนาคม 2563