ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 (09.00 น.)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565
“กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร ” ณ อาคารศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย
และร้านชำในพื้นที่และยกระดับมาตรฐาน
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี สะอาด และปลอดภัย
2) เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
นายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า
เทศบาลตำบลท่าศาลาได้ให้ความสำคัญ
กับเรื่องอาหารเนื่องจากก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์
หากรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด
อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขจึงเป็นบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิ์
ของประชาชนให้ได้รับการคุ้มครอง
และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
บรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักการสุขาภิบาลอาหาร
และอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารและคุณคัชทร กองกูล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บรรยาย
เรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุข


 
03 สิงหาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
1,418
เดือนที่แล้ว
7,120
ปีนี้
70,293
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
317,826
ไอพี ของคุณ
3.238.252.196
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 173 341 1,418 7,120 70,293 79,583 317,826 3.238.252.196
-->