ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ณ. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลา
และประคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจดูแล
และจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป
ข้อมูล: งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

 


 
21 กันยายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
449
เมื่อวานนี้
525
เดือนนี้
1,351
เดือนที่แล้ว
8,567
ปีนี้
86,334
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
333,867
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 449 525 1,351 8,567 86,334 79,583 333,867 44.201.68.86
-->