ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


1
ซ่อมเสียงตามสายซอย 8 หมู่ 1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
สท.อดุลย์ มาระดา
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่156
เรื่อง ซ่อมเสียงตามสายซอย 8 หมู่ 1
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย
เพื่อประชาชนรับฟังข่าวสารที่ชัดเจน

25 พฤษภาคม 2565

ถนนชำรุดและการลงหินคลุกหมู่4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของประชาชน
โดย สท เกศกัญญา..อนุวงค์
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่ 175
เรื่อง ถนนชำรุดและการลงหินคลุกหมู่4
เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
กองช่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการเรียบร้อย

25 พฤษภาคม 2565

 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 3 กองช่างเข้าตรวจสอบ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
สท สมบูรณ์ อินตา
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่ 177
เรื่อง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 3
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย

25 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจจุดติดตั้งกระจกโค้งซอย10.ม2 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
สำรวจจุดติดตั้งกระจกโค้งซอย10.ม2
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กองช่างเข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป

24 พฤษภาคม 2565

ซ่อมลำโพงเสียงตามสายซอย4.ม2 เพื่อประชาชนรับฟังข่าวสารที่ชัดเจน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
ประชาชนแจ้งผ่านทางโทรศัพท์
เรื่อง ซ่อมลำโพงเสียงตามสายซอย4.ม2
เพื่อประชาชนรับฟังข่าวสารที่ชัดเจน
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดหมู่ที่4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
สท เกศกัญญา..อนุวงค์
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่ 165
เรื่อง ฝาท่อระบายน้ำชำรุดหมู่ที่4
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย5หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
สท เกศกัญญา..อนุวงค์
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่ 173
เรื่อง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย5หมู่ที่ 4
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

ช่อมป้ายชอยเทพประทานพรหมู่4 เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการตามการร้องของ
สท เกศกัญญา..อนุวงค์
แจ้งผ่าน ทางระบบ oss
เลขที่คำร้องที่ 171
เรื่อง ช่อมป้ายชอยเทพประทานพรหมู่4
เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ
กองช่างเข้าตรวจสอบ
และดำเนินการเรียบร้อย

24 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดบวกครกหลวง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์
และมีพระครูอรรถกิจจาทร (ครูบาอุ่น)
วัดโรงวัว จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ
ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา
โดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ บุญเรือง สอบจ เชียงใหม่เขต 1
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ วัดบวกครกหลวง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดบวกครกหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อร่วมทำบุญ ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชี : ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี : 020237864267
ชื่อบัญชี วัดบวกครกหลวง
หรือติดต่อร่วมทำบุญ พระครูสุมงคลรัต
พระปลัดสถิตย์ โพธิญาโณ
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
สำหรับอานิสงส์การถวายศาลาการเปรียญถือว่า
มีอานิสงส์เป็นอย่างมากจะเรียกว่ามากที่สุด
ในวัตถุทานภายนอกก็ว่าได้ อย่างที่โบราณกล่าวไว้ว่า
ขุดบ่อ ก่อศาลา สร้างสะพาน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ย่อมได้ผลบุญมาก สุดแท้แต่จะอธิษฐาน เป็นต้นว่า
- มีบริวารมาก
- ชื่อเสียงดีงามขจรไป
- มีแต่คนยกย่องสรรเสริญ
- เจริญด้วยลาภยศ
- เป็นผู้มีปัญญามาก
- เป็นผู้มีโภคทรัพย์มาก
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2565

ร่วมประชุมเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภาคีเครือข่าย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา13.30 น.
นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมส.อ.จีรวัฒน์ วาริชาติ นักป้องกันและบรรเทาฯ
เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพยุสินของประชาชนในระดับท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมชั้น3 ภ.จว.เชียงใหม่
ภาพ:นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2565

NBT NORTH พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และใส่ขันดอกไม้ 108,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

#NBT NORTH พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และใส่ขันดอกไม้ 108 เพื่อบูชาคุณหลวง ที่วัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/51G7mGg81nw

23 พฤษภาคม 2565

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ใส่ขันดอกไม้วัดบวกครกหลวง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และใส่ขันดอกไม้วัดบวกครกหลวง

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการนำพุทธศาสนิกชนชาวต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานใส่ขันดอกไม้108 เพื่อบูชาคุณหลวง ประจำปี 2565 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่าวัดบวกครกหลวงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยทุก ๆ ปี​ชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว จะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุใส่ขันดอกเพื่อบูชาคุณหลวงและยังทำนุบำรุงพระพุทธศานาอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวชุมชนวัดบวกครกหลวงอีกด้วย

https://www.facebook.com/watch/?v=546433180274972&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=546433180274972&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

23 พฤษภาคม 2565

มอบถุงเวชภัณฑ์สำหรับการดูแลตนเอง จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น.
นางสาวอรอุมา สิงห์คำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ได้รับมอบหมายจาก
นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ลงพื้นที่ร่วมนางบัวคำ ละวิโล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เขต 1
นางสาวธมนณัฏฐ์ ทรัพย์ฉายแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่
มอบถุงเวชภัณฑ์สำหรับการดูแลตนเอง
จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย
ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

23 พฤษภาคม 2565

การจอดรถยนต์กีดขวางการจราจร ปากซอยบุญรักษา ม.5ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่22 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
สั่งการให้งานป้องกันฯ
ออกตรวจสอบตามการร้องของประชาชน
แจ้งผ่านทางเพจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
เรื่อง การจอดรถยนต์กีดขวางการจราจร
ปากซอยบุญรักษา ม.5งานป้องกันฯ
ออกตรวจสอบการจอดรถยนต์กีดขวางการจราจร
บริเวณปากซอยบุญรักษา ม.5
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
พบการจอดรถกีดขวางการจราจรจริง
จึงแจ้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
ห้ามลูกค้าจอดรถในที่ห้ามจอด
และทางเทศบาลตำบลท่าศาลา
จะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

22 พฤษภาคม 2565

ร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานใส่ขันดอกไม้108 เพื่อบูชาคุณหลวง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 17.30 น.
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
งานใส่ขันดอกไม้108 เพื่อบูชาคุณหลวง ประจำปี 2565
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า
วัดบวกครกหลวงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่โดยทุก ๆ ปี
ชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว
จะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุใส่ขันดอกไ
เพื่อบูชาคุณหลวงและยังทำนุบำรุงพระพุทธศานา
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรักความสามัคคี
ของคนในชุมชนและยังสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชาวชุมชนวัดบวกครกหลวงอีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

22 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 57  (844 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
348
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
9,084
เดือนที่แล้ว
10,866
ปีนี้
51,812
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
299,345
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 348 333 9,084 10,866 51,812 79,583 299,345 3.235.176.80
-->