ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
4,456
ปีนี้
9,795
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
177,745
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้เวลา 10.00-12.00น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าศาลา ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลท่าศาลา

ขอบคุณภาพและข้อมูล:งานป้องกันฯลฯ

04 มีนาคม 2564

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา "เยือน ยล @ ชุมชนท่าศาลา" ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา โดยภายในงานประกอบด้วย ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา ตลาดนัดวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง ซุ่มสาธิตและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา และภาพจิตกรรมฝาผนังภายในวัด

26 กุมภาพันธ์ 2564

กองการศึกษา ขอเชิญแอ่วกาดนัดผักพื้นบ้าน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

กองการศึกษา ขอเชิญแอ่วกาดนัดผักพื้นบ้าน
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
ณ วัดบวกครกหลวง เทศบาลตำบลท่าศาลา
****แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง*****

24 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ นายวัฒนา ไชยลังกา หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
และนางสาวพิมพ์นารา ลิ้มตั้งวัฒนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการออก
ตรวจสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ซึ่งปัจจุบันนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ เป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
จึงได้กำหนดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขขึ้นมา ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ภาพ/ข้อมูล : สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมล้านนา ปีงบประมาณ2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

      ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการประดิษฐ์โคมล้านนา ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ

16 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าว ท่าศาลา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
และนายสมจิต ขานเกตุ หัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของ อ.เมืองเชียงใหม่ ณ ลานจอดรถวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดในครั้งนี้
ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้อปทในเขตเมืองร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ของแต่ละตำบลต่อไป
และจังหวัดเชียงใหม่กำหนด61วันห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่โดย.ประกาศงดการเผาตั้งแต่วันที่ 1มีค-30เมษายน64
ข้อมูล: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภาพ ฝ่ายปกครองและงานป้องกันฯ

26 มกราคม 2564

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทน จากโรงเรียนในพื้นที่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานมอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทน
จากโรงเรียนในพื้นที่ ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19)ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมอุปกรณ์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทนจากโรงเรียน
ในพื้นที่ พร้อมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
นายศิริพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา
มีประชากรกว่า 1 หมื่นคน ถือเป็นชุมชนเมืองในเชียงใหม่ ที่มีความเข้มแข็ง มีการณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบ
ผ่านเสียงตามสายในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในการตระหนักรู้และ
ป้องกันตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสาธารณสุข
พร้อมช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบมีความเคลื่อนไหวของบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ต้องแจ้งคณะกรรมการโควิดตำบลท่าศาลา
นายกเทศมนตรีได้นำที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการในการร่วมฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19)พื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสของประชาชนที่ใช้บริการ เช่น อุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง วัดบวกครกหลวง วัดดอนจั่น วัดศรีบัวเงิน สนามกีฬา เป็นต้น

ข้อมูล :งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

08 มกราคม 2564

จัดตั้งจุดบริการประชาชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 30 ธันวาคม 2563
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในพิธีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ซอย 3 หมู่ที่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยมีนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในครั้งนี้
1.เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้น้อยที่สุด
2. เพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย
คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
4. เพื่อให้บริการประชาชนและพักผ่อนระหว่างการเดินทาง
โดยจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ของเทศบาลตำบลท่าศาลา มีกำหนดการจัดตั้งในระหว่าง
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง, สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5, กำนันตำบลท่าศาลา, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาล, สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลท่าศาลา, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าศาลา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน, สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา, พนักงานเทศบาลฯ อาสาสมัครอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าศาลา
ข้อมูล:งานป้องกัน
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
29 ธันวาคม 2563

โครงการปูถนนด้วยขยะ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปูถนนด้วยขยะ
ณ โรงเรียนท่าศาลา โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโครงการปูถนนด้วยขยะ
สำหรับกิจกรรมเกิดความร่วมมือของหลายภาคส่วนและบริษัทโตโยต้า
นครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Green Road โรงเรียนท่าศาลา
ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนเกษียณวัย รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) รุ่นที่ 6 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนวน 64 คน หลังจากนี้มีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ เช่น การทำโคมตุงล้านนา การทำตุงใย การปั้นดิน การทำต้นผึ้งต้นเทียน การทำอาหารพื้นเมือง ฯลฯ พร้อมทั้งชมชุดการแสดงของท้องถิ่นล้านนาด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเด็ก เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนมากกว่า 350 คน

25 ธันวาคม 2563

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563
นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมจิตร ขานเกตุ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ข้อมูล: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

25 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมการซ้อมแผนเพลิงไหม้ และให้ความรู้เบื้องต้น ในการดับเพลิง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมการซ้อมแผนเพลิงไหม้ และให้ความรู้เบื้องต้น
ในการดับเพลิงโดยมี นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน
ในการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับบุคลากร
และเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสุพรรณี มาลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ร่วมสังเกตการในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
สำหรับการฝึกการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความพร้อมและเข้าใจ
วิธีการป้องกันอัคคีภัย
หากเกิดเพลิงไหม้สายด่วน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถโทรได้ที่เบอร์ 053-851616
หรือสายด่วน086-429-7640
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (275 รายการ)