ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 19.30 - 22.30 น.
ท่านปลัดบุญส่ง แสงกฤช ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นายวัฒนา ไชยลังกาหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ร่วมด้วย ฝ่ายปกครองตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ร่วมกับ อส.
ได้ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยจากการลงพื้นที่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและร้านอาหารที่จำหน่ายสุราเพื่อบริโภคในร้าน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีผู้ประกอบการรายใดให้เปิดบริการตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่
ขอบพระคุณภาพ จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าศาลา

23 เมษายน 2564

ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรคโควิด-19ในพื้นที่สาธารณะ วัดโรงเรียน ครั้งที่ 1 ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2564
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลท่าศาลา
ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรคโควิด-19ในพื้นที่สาธารณะ
วัดโรงเรียน ครั้งที่ 1 ครอบคลุมทั้ง 5 หมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ
โรคโควิด-19ในพื้นที่สาธารณะ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคง
ระบาดจะดำเนินครั้งที่ 2 สัปดาห์หน้า

#ขอบพระคุณภาพจากงานควบคุมโรคติดต่อ ทตท่าศาลา

19 เมษายน 2564

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (หมู่3 บ้านดอนจั่น) ณสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย หมู่3 ซึ่งมีการแสดงศิลปะการฟ้อนเล็บล้านนา กิจกรรมสาธิตการทำตุงใย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลาต่อไป

11 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมีนายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนายวัฒนา ไชยลังกา หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
บรรยายให้ความรู้เรื่องการ
รศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย วิทยากรจากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์จันจิราภรณ์ จันต๊ะ วิทยากรจากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการจัดอบรมหลักสูตร จำนวน 2รุ่น
โดยหลักสูตรแรกรุ่นที่ 1 สำหรับผู้ประกอบกิจการ และ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการทั้ง2หลักสูตร


ขอบคุรภาพ จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

09 เมษายน 2564

 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองใหม่ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง​เชียงใหม่​ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาต่างๆ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาสุดมิได้ รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

#ขอบพระคุณภาพจากงานบริหาร

06 เมษายน 2564

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าศาลา รับวัสดุ อุปกรณ์ หีบ บัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2564เวลา 09.00-12.00น
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าศาลา
รับวัสดุ อุปกรณ์ หีบ บัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุม ศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา

27 มีนาคม 2564

อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกปน. และรปภ. ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกปน. และรปภ. ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
วันที่ 24 มี.ค.2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.และรปภ.
ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019จำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง
โดยได้รับเกียรติจากพลเอกกำพล เพิ่มกำลังพล
ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการอบรม กปน อสม ประจำหน่วยเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลท่าศาลา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย
ในช่วงเช้า นายสุรินทร์ ทาเกิด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้อบรม กปน.รปภ.และอสมประจำหน่วยเลือกตั้ง
ในพื้นที่ตำบลท่าศาลาโดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
ดำเนินการการเลือกตั้งในวันที่28 มีนาคม2564ด้วยความเป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดและได้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งจำลองให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
กปน.และรปภ. ได้ทดลองปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และในช่วงบ่าย นายกิตติพัทธ์ ไชยพลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลตำบลท่าศาลา อบรมให้ความรู้เรื่องในเรื่องข้อปฏิบัติวันรับอุปกรณ์และการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและข้อปฏิบัติต่างๆในวันเลือกตั้ง
ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
https://www.facebook.com/289600741981295/posts/772478443693520/?d=n

25 มีนาคม 2564

ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่22 มี.ค.2564 เทศบาลตำบลท่าศาลา นายสุรินทร์ ทาเกิด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าศาลาเป็นประธานในการเปิด โดยมีนางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลกล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5 หมู่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.

22 มีนาคม 2564

ดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5หมู่บ้านเช้าและบ่าย เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง Pm2.5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
ดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาทั้ง5หมู่บ้านเช้าและบ่าย
เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง Pm2.5
----------------------------------------------- และขอเชิญชวนประชาชน และสถานประกอบการร่วมรดน้ำต้นไม้ และพ่นน้ำละอองฝอยเพื่อเพิ่มความชื้น และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในอากาศ ‼️

20 มีนาคม 2564

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา(การอบรมให้ความรู้ต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องศิลปะการทำดอกไม้จากกระดาษและการจัดดอกไม้หน้ากรอบรูป ณ ห้องเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มาใช้ในการสร้างอาชีพและต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

18 มีนาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าศาลา ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 15มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00น.และเวลา 13.00-14.00 น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าศาลา
ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5
ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลท่าศาลาและเป็นนโยบายของจังหวัด
ในส่วนเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ให้อปท
จัดรดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองให้ลดลงต่อไป


ขอบคุณภาพและข้อมูล:งานป้องกันฯลฯ

15 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

     ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ภายใต้กิจกรรม กาดข่วงวัดบวกครกหลวง มีการจำหน่ายสินค้าของชุมชน อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของแต่ละหมู่บ้าน ผักปลอดสารพิษ ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนล้านนาไทย การแสดงดนตรีพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลา โดยกาดข่วงวัดจะจัดทุกวันเสาร์ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07:00 - 12:00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชนงานดังกล่าวต่อไปด้วย

13 มีนาคม 2564

ตรวจเยี่ยมความพร้อม และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (12 มี.ค.64) พันเอก ธัชรักษ์ ชัยชนะ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อม
และแนะนำการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/thasalacm

12 มีนาคม 2564

ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm 2.5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00น.และเวลา 13.00-14.00 น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าศาลา
ออกฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPm2.5
ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลท่าศาลาและเป็นนโยบายของจังหวัด
ในส่วนเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ให้อปท
จัดรดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองให้ลดลงต่อไป


ขอบคุณภาพและข้อมูล:งานป้องกันฯลฯ

09 มีนาคม 2564

กิจกรรมกาดข่วงวัดบวกครกหลวง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับชุมชนบ้านบวกครกหลวง จัดงานกาดข่วงวัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าในชุมชน เช่น อาหารพื้นเมือง ผักปลอดสารพิษ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธนธรรมในตำบลท่าศาลาในอนาคตอีกด้วย

06 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (309 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
1,214
เดือนที่แล้ว
4,960
ปีนี้
20,763
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
188,713
ไอพี ของคุณ
3.235.245.219
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 82 185 1,214 4,960 20,763 66,790 188,713 3.235.245.219
-->