ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
9,214
เดือนที่แล้ว
15,420
ปีนี้
62,145
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
163,305
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104
นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พ.ย.63,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมจิตร ขานเกตุ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และส.อ.จีรวัฒน์ วาริชาติ นักป้องกันและบรรเทาฯ
นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน พ.ย.63

27 พฤศจิกายน 2563

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ด้านการอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อนรำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะการฟ้อนรำ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมด้านการฟ้อนรำ โดยกิจกรรมครั้งนี่เป็นการฟ้อนเล็บล้านนา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดง เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานบุญต่างๆ ของทางภาคเหนือ จากการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน

23 พฤศจิกายน 2563

หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิง บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2563
นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิง
บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
ภาพ:งานประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2563

ซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิงตรงจุด ศูนย์ อาหาร ห้างพรอมเมนาด้า,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่17 พฤศจิกายน 2563
นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิงตรงจุด ศูนย์ อาหาร ห้างพรอมเมนาด้า

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2563

หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิงตรงจุด ศูนย์ อาหาร ห้างพรอมเมนาด้า,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2563
นางภูษณิศา ชีนาวุธ หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมซ้อมแผนมีการซ้อมแผนดับเพลิงตรงจุด ศูนย์ อาหาร ห้างพรอมเมนาด้า

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2563

โครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจากช่อง 7 HD ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2564 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรม“ขยะแลกปุ๋ย และขยะแลกฝัน”เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานโครงการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดปัญหาทาง ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ปัญหาน้ำเสีย และเหตุรำคาญต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเพิ่มของจำนวนประชากร ทำให้เกิดการผลิตขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เป็นปัญหาที่เทศบาลตำบลท่าศาลาต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน
ด้วยวิธีดำเนินการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recyle นั่นคือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
นายศิริพัฒน์ นายกเทศมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลท่าศาลาดำเนินการจัดการเรื่องขยะ
ในชุมชนแล้วและยังมีขยะจำพวกเศษใบไม้กิ่งไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการเศษใบไม้กิ่งไม้ให้ถูกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยได้นำมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1 เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายต่อการกำจัด และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิลและสามารถช่วยรัฐในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ตามหลัก 3Rsต่อไป
ข้อมูล: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2563

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการเปิดสภาพลเมืองเชียงใหม่จัดการประชุมเปิดสภาครั้งที่ 3/2563 เรื่อง “เพราะรายได้เทศบาลลดจึงกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่? : ผลจาก พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562”,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการเปิดสภาพลเมืองเชียงใหม่จัดการประชุมเปิดสภาครั้งที่ 3/2563 เรื่อง “เพราะรายได้เทศบาลลดจึงกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่? : ผลจาก พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562” ณ ศาลาสหกิจ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้นำเสนอปัญหาการจัดเก็บรายได้และผลกระทบตอการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน เกิดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ เป็นประธานการเปิดสภาพลเมืองครั้งนี้
     สำหรับเนื้อหาในการประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลทั้งเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเอง 3 ประเภท คือ 1.ภาษีป้าย 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 3.ภาษีที่ดิน เดิมจัดเก็บตาม พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ต่อมาในปี 2559 มีการนำเสนอร่าง พรบ. เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัย คสช. และออกเป็นกฎหมาย พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตราใช้แทน ซึ่งควบรวมภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนที่ดินเข้าด้วยกัน กลายเป็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยกฎหมายใหม่ได้เปลี่ยนการคำนวณการจัดเก็บ คำนิยามของการจัดเก็บ การกำหนดอัตราการจัดเก็บ มีผลให้รายได้ของเทศบาล อบต. ในพื้นที่เขตเมืองลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะ บริการประชาชนที่ต้องลดคุณภาพลง หรืองดให้บริการ
     ด้านนายกทวี ณ ลำพูน ประธานสันนิบาตเทศบาลลำพูน ผู้ขอเปิดสภาพลเมือง เห็นว่าการจัดเก็บภาษีตามพรบ.ฉบับนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆเพื่อบริการประชาชน เพราะเมื่อรายได้ท้องถิ่นลดลง ทำให้ต้องมีการลดการจ้างงานพนักงาน บางโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องชะลอหรือระงับ ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนและเรียกร้องให้
     นายกสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่ ผู้ขอเปิดสภาพลเมือง เห็นว่าเมื่อรายได้ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สวัสดิการลูกจ้างถูกลดหรือถูกเลิกจ้าง แต่ละเทศบาลหรือ อบต. กำหนดให้มีงบประมาณสำหรับจ่ายบุคลาการภายในองค์กรไม่เกิน 40% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อภาษีลดจึงต้องปรับการจัดการภายในองค์กร จำนวนผู้ให้บริการลด ประชาชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบจึงได้รับบริการในคุณภาพที่ลดลง ยกตัวอย่างในเทศบาลเขตเมือง มีหอพักในท้องถิ่นจำนวนมาก จากเคยเก็บได้หลายหมื่นบาทต่อปี แต่ตาม พรบ.ภาษีใหม่ จัดเก็บได้เพียงหลักร้อยบาท แม้จะถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง แต่ก็สมควรมีการจัดเก็บภาษีที่มากกว่าบ้านเรือนเพราะหอพักเป็นสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ จึงเสนอให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจำแนกสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่น
      ฝ่ายข้อมูลสภาพลเมือง นายธัญญาศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้ข้อมูลว่า เดิมท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีจากท่าอากาศยานได้ 16 ล้านบาท/ปี แต่ตาม พรบ.ภาษีใหม่ จัดเก็บได้ 6 ล้านบาท การเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ทำให้รายได้ของเทศบาล อบต. หายไปมากกว่าร้อยละ 50-80 ทั้งๆที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกซึ่งมีศักยภาพทางธุรกิจ และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ จึงควรมีบทบาทในการบำรุงท้องถิ่น
ด้านคุณอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูนตัวอย่างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน โครงสร้างการจัดจ้างบุคลากรเพื่อบริการประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากต่อ มีการปรับลดเงินเดือนพนักงานเก็บขยะ ครูอัตราจ้างในสถานรับเลี้ยงเด็ก และพนักงานบริการอื่นๆเหลือเพียง 7,000 บาท/เดือนสวัสดิการขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นถูกลดทอน เป็นที่น่ากังวลว่าหากยังคงใช้การจัดเก็บตามอัตราภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะส่งผลต่อประชาชนผู้ที่เคยได้รับประโยชน์และการดูแลจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีควรเป็นการจัดสรรที่เป็นธรรม ไม่ควรเอื้อให้กับภาคธุรกิจจนเกินไป เพราะถือว่าภาคธุรกิจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและควรมีบทบาทรับผิดชอบร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นจึงควรมีวิธีการปรับปรุง พรบ.นี้ให้เอื้อต่อท้องถิ่นมากขึ้น กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง
อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งคำถามว่า รายได้ที่หายไปที่จัดเก็บจากธุรกิจท้องถิ่น หายไปไหน ซึ่งขัดหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่นที่ขัดรัฐธรรมนูญแต่การปกครองตนเองต้องหารายได้ได้ด้วย ดึงเงินท้องถิ่นที่ท้องถิ่นควรได้ไปอยู่ในกระเป๋าใคร กฎหมายนี้ไปล้วงเงินท้องถิ่นไปไว้ที่ไหน ทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศ เป็นโจทย์สภาพลเมืองว่ากฎหมายฉบับนี้ทำมาแล้ว ใครได้ใครเสีย อยู่ความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันหรือไม่
     ประเด็นสำคัญอ้างถึงการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมายทั้งกฎหมายท้องที่ ราคากลาง กฎหมายเดิมอ้างว่าให้ดุลพินิจแก่พนักงานท้องถิ่นในการประเมินต้องการลดโดยเปลี่ยนหลักการมาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินแทนเป็นปัญหาในเชิงการจัดเก็บ เพราเปลี่ยนฐานการจัดเก็บการประเมินยากมากในการประเมินที่เป็นธรรมอย่างไร แต่อาจเปลี่ยนให้ประชาชนมาแจ้งว่าใช้ประโยชน์เท่าใดก็ ช่วงการเปลี่ยนผ่านต้องรื้อระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพที่เป็นธรรมมากกว่า ปัญหาอีกอันที่ใหญ่ คือ หลายเรื่องเป็นประโยชน์ที่ท้องถิ่นควรได้ไม่ถูกนำมาคิดในการประเมินแต่ในทางกฎหมายเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้แต่ภาษีใหม่จัดพวกเครื่องจักร ภาษีที่จัดสรรจริงหรือไม่ แล้งหน้าที่ของรัฐควรจุนเจือใครในมาตรการทางภาษี อเป็นการให้ข้อมูลจต้องศึกษาข้อมูลให้มากกว่าเดิม
      รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนในมุมมองนักวิชาการว่า ความเป็นธรรมของการกระจายภาระภาษีถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากภาษีที่จัดเก็บในท้องถิ่น ผลการเก็บข้อมูลที่ทดลองทำ เดิมท้องถิ่นเคยเก็บภาษีที่ดิน 36,000 ล้านทั่วประเทศ เมื่อปรับตามอัตราการเก็บภาษีของ พรบ.ปี 2562 รายได้จากภาษีที่จัดเก็บจากท้องถิ่นในเขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมลดลง แต่มีท้องถิ่นในชนบทบางแห่งมีรายได้สูงขึ้น แต่ไม่ได้มากขึ้นแบบน่าตกใจ รายได้ท้องถิ่นลดลงลดลง 13% จากฐานเดิม ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์เล็กกลางใหญ่ตามราคาประเมิน พอแยกย่อยพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ได้ประโยชน์มากกว่าขนาดกลางและเล็ก และสุดท้ายคือที่ของรัฐ ที่ราชพัสดุ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม สนามกอล์ฟ ที่อยู่อาศัย เฉพาะในที่ดอนแก้ว ที่ของท้องถิ่นมีส่วนราชการใช้ประโยชน์หลายที่ซึ่งที่ผ่านมาไม่เสียภาษีให้ท้องถิ่นเลย ดังนั้น จึงควรมีการติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีจากั้งประชาชน เอกชน และผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกับภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ควรมีการทบทวนคำนิยาม อัตราการจัดเก็บภาษี รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บภาษี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก้ผู้เสียภาษีและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการบริหารภาษีเพื่อจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการแก่ประชาชนนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ข่าว/สภาพลเมือง
ภาพ/ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา

12 พฤศจิกายน 2563

สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 5 หมู่บ้าน เพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายประชาชนร่วมกับ เจ้าหน้าที่เชียงใหม่เขียว สวย หอม และเขียวชมเมือง ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 5 หมู่บ้าน เพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลา เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลามีทั้งสถานที่สำคัญ เช่น วัดบวกครกหลวง แหล่งผลิตโคมที่เป็นแหล่งกำเนิดของโคมล้านนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านค้าชุมชน สินค้าโอท็อป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชน เสริมสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ข้อมูล /งานสวัสดิการสังคม
เรียบเรียง/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2563

มอบป้ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 4 พ.ย.63 นาย ศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการ มอบป้ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี2563 ณ ห้องประชุม1ชั้น3เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยในวันนี้นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิสผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายเรื่องถังหมักรักษ์ หรือGreen Cone ให้กับผู้เข้าอบรมได้รับฟังในวันนี้ด้วย
ข้อมูล: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเฟสเทศบาลตำบลท่าศาลา

https://www.facebook.com/289600741981295/posts/682034289404603/?d=n

04 พฤศจิกายน 2563

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ แบบบูรณาการ(กบอ.)ครั้งที่ 9/2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ แบบบูรณาการ(กบอ.)ครั้งที่ 9/2563 ณ หอประชุมศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/เรียบเรียงเนื้อหา : งานประชาสัมพันธ์

02 พฤศจิกายน 2563

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

   ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดซุ้มประตูป่าทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวน 29 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

31 ตุลาคม 2563

ออกประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้เวลา 13.30-15.00 น. กองสาธารณสุขฯ และ สำนักปลัด
นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ และศูนย์การค้าพรอมเมนาด้าเชียงใหม่ และประชาชนในตำบลท่าศาลาได้รับทราบในมาตรการจากจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล:/ภาพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุข
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

27 ตุลาคม 2563

ประมวลภาพกฐินสามัคคีมหากุศล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายปกครอง
และประชาชนตำบลท่าศาลาร่วมต้อนรับคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์
นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะกฐินสามัคคีมหากุศล
ถวาย ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(ยอด ณ เวลา 15.19 น. 4,626,920.50 บาท)
ข้อมูล ณ เวลา 15.19 น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดบวกครกหลวง
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวและภาพได้ที่ เฟสเทศบาลตำบลท่าศาลา คลิก >>> https://www.facebook.com/289600741981295/posts/674411230166909/

26 ตุลาคม 2563

วางพวงมาลัย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2563,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาล ข้าราชการทุกสังกัด หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กรและชมรมต่างๆ สมาชิก กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมวางพวงมาลัย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2563 ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ
ข้อมูล: งานบริหารทั่วไป
เรียบเรียง/ภาพ :งานประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามได้ที่เฟสเทศบาลตำบลท่าศาลา

23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่21ตุลาคม2563 นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ภาพ:ข้อมูล : เลขานุการกลุ่มจิตอาสาเทศบาลตำบลท่าศาลา

21 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (257 รายการ)