ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ซ่อมไฟกิ่ง.ม2.เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชน และซ่อมลําโพงเสียงตามหมู่ที่2ซ.8,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการ ซ่อมไฟกิ่ง.ม2.เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชน และซ่อมลําโพงเสียงตามหมู่ที่2ซ.8 เพื่อให้ชุมชนรับฟังข่าวสารได้อย่างชัดเจน ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
02 สิงหาคม 2564

ตัดต้นไม้ตามคำร้องขอจากประชาชน หมู่2  ทางเข้า บ้านศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบได้รับหมายให้เจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขดำเนินการตัดต้นไม้ตามคำร้องขอจากประชาชน หมู่2 ทางเข้า บ้านศรีบัวเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องเกรงกิ่งไม้หักโค่นโดนสายไฟและบ้านเรือน ภาพ:กองสาธารณสุขท่าศาลา เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
29 กรกฎาคม 2564

ดูดโคลน  พื้นที่ ม.2เส้นกาละโป่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างลงปฏิบัติงานสนับสนุน เจ้าหน้าที่อบจ.เชียงใหม่ในการสนับสนุนรถดูดโคลน พื้นที่ ม.2เส้นกาละโป่โดยการประสานงาน ผ่านท่าน สมบูรณ์ บุญเรือง ส.อบจ.เชียงใหม่ ภาพ:กองช่างและงานป้องกัน เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
29 กรกฎาคม 2564

ซ่อมไฟกิ่ง.ม2.ซ.21.ซ22.ม1.ซ.10,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่27 กรกฎาคม2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง.ม2.ซ.21.ซ22.ม1.ซ.10 ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
27 กรกฎาคม 2564

ทำความสะอาดกองขยะ หมู่ 2ในซอย 17 ตามการร้องขอของ สท.เจน ธนกฤต ชื่นเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบได้รับหมายให้เจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขดำเนินการทำความสะอาดกองขยะ หมู่ 2ในซอย 17 ตามการร้องขอของ สท.เจน ธนกฤต ชื่นเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ภาพ:กองสาธารณสุขท่าศาลา เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
27 กรกฎาคม 2564

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่23 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบล และได้รับเกียรติจากนายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการวางแผน งบประมาณของท้องถิ่น ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต่อไป ข้อมูล:งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภาพ:งานประชาสัมพันธ์
23 กรกฎาคม 2564

โครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้แก่วัดบวกครกหลวง วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น วัดโพธิมงคล และสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

23 กรกฎาคม 2564

้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการตัดกิ่งไม้  ที่ยื่นออกเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย ต่อประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณ  ซอยมณฑา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตามการประสานจาก รองพจน์ สิงหราช และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นออกเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย ต่อประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณ ซอยมณฑา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา ข้อมูล:ภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564

้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเก็บกวาดใบไม้ที่ตกลง ในที่ถนนสาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ซอย 14,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่22กรกฎาคม2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ลงตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจาก สท ธนกฤต ชื่นเมือง และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเก็บกวาดใบไม้ที่ตกลง ในที่ถนนสาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ซอย 14 ข้อมูล:ภาพ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564

สำรวจถนน/ลำเหมืองท้ายซอย16และลำเหมืองร่องบวกครกปากซอย19ถึงร้านอาหาร Q-BAR ม2ศบง.,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่22กรกฎาคม2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา สั่งการให้กองช่างลงตรวจสอบพร้อมสมาชิกสภาออกสำรวจถนน/ลำเหมืองท้ายซอย16และลำเหมืองร่องบวกครกปากซอย19ถึงร้านอาหาร Q-BAR ม2ศบง. ข้อมูล:ภาพ สท วฤษณี แก้วสุทธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา เขต 1 เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564

นายจำรัส คำราพิศ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา  ประจำปี ๒๕๖๔ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ภาพ:กองการศึกษา เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564

ติดตั้งชุดโคมไฟกิ่งท้ายซอย10.ม1 และซ่อมไฟกิ่ง.ม5 หมู่บ้านนาทองวิวลานนาโฮม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 22กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกติดตั้งชุดโคมไฟกิ่งท้ายซอย10.ม1 และซ่อมไฟกิ่ง.ม5 หมู่บ้านนาทองวิวลานนาโฮม ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบ ตามคำร้องกำจัดรังต่อของประชาชน ม.5,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลฯออกตรวจสอบ ตามคำร้องกำจัดรังต่อของประชาชน ม.5 ภาพ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2564

ซ่อมไฟกิ่ง.ม1.ซ10.ม2.ซ14.ม5ลานนาโฮม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออก ซ่อมไฟกิ่ง.ม1.ซ10.ม2.ซ14.ม5ลานนาโฮม ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ม.1 ซ.3 และ ตะแกรงดักขยะ ในลำเหมือง ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา แก้ปัญหาพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลฯ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ ม.1 ซ.3 และ ตะแกรงดักขยะ ในลำเหมือง ร่วมกับ สท.อดุลย์ มาระดาและ หน.สมจิตร ขานเกตุหัวหน้าฝ่ายปกครองเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่ผ่านมา ภาพ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

21 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (367 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
185
เดือนนี้
375
เดือนที่แล้ว
7,721
ปีนี้
38,664
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
206,614
ไอพี ของคุณ
3.235.227.117
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 152 185 375 7,721 38,664 66,790 206,614 3.235.227.117
-->