ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก

facebook

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
605
เดือนที่แล้ว
3,222
ปีนี้
24,656
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
125,816
ไอพี ของคุณ
3.236.97.49
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ( วันสิ่งแวดล้อมโลก ) เวลา 09.30 น. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสะอาดตา พัฒนาความสะอาด ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและในอดีตลำเหมืองร่องบวกครกเป็นร่องลำเหมืองเป็นที่ช่วยกรองหรือบำบัดน้ำเสียตามระบบนิเวศน์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากลำเหมืองร่องบวกครกเพื่อการเกษตร ในบางครั้งได้มีการปล่อยน้ำทิ้งจากครัวเรือน และสิ่งปฏิกูลต่างๆ นั้นประกอบด้วยจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดภาวะน้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ เมื่อบริบทของชุมชนแปรเปลี่ยนไป การใช้ประโยชน์จากลำเหมืองร่องบวกครกย่อมแปรเปลี่ยนตาม เป็นการระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำเหมืองร่องบวกครกแทน ทำให้หมู่บ้านและชุมชนประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย ทางเทศบาลตำบลท่าศาลาจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลากล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นมุ่งเดินหน้าสานต่อโครงการหมู่บ้านสะอาดตา
รณรงค์รักษาความสะอาดและฟื้นฟูลำเหมืองร่องบวกครก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก ร่วมดูแลสภาพลำน้ำให้สะอาด คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด สร้างบรรยากาศร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และระบบนิเวศน์ และเป็นมรดกแก่ชุมชนคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มองค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกองพลทหารราบที่7 ค่ายกาวิละ ลงพื้นที่ได้พัฒนาในครั้งนี้ด้วย
 
ขอบพระคุณข้อมูลจาก: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
05 มิถุนายน 2563

05 มิถุนายน 2563

05 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารนำโดยนายศิริพัมน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา 
บ้านบวกครกหลวงพัฒนา หมู่ 5 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปในอนาคต

04 มิถุนายน 2563

   ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา และพร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างตำบลท่าศาลา และสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการและการศึกษา

03 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจัดศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปในอนาคต

01 มิถุนายน 2563

   
     ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารนำโดยนายศริพัฒน์ กาวิละ พร้อมด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเกษียณวัย ร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของตำบลท่าศาลา
30 พฤษภาคม 2563

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเกษียณวัย เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของตำบลท่าศาลา

14 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมจัดศูนย์เรียนรู้โคมไฟล้านนา บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ท่าศาลามาแล้วสุขใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไปในอนาคต

01 พฤษภาคม 2563

วันที่ 28 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนสมโภช 700 ปี เชียงใหม่และในหมู่บ้านโดยออกให้บริการ จำนวน 3 รอบ ของในแต่ละวันสำหรับวันนี้เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-08.00 น. และตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)
แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
☎️โทร.053-851616

28 มีนาคม 2563

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ประธาน อสม.ตัวแทน อสม.จิตอาสาชุมชน ในการกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(โควิด-19)เข้าสู่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
วันที่ 23 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวบริเวณโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมสรุปสถานการณ์เพื่อวางแผนดำเนินงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตำบลท่าศาลาในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกำหนดมาตรการ
ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเกิดความตระหนัก ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2.การควบคุมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง คนต่างถิ่นเข้าพื้นที่ โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนตรวจสอบ คัดกรอง หากพบกลุ่มเป้าหมายทำความเข้าใจ ควบคุมดูแลตัวเอง 14 วัน ถือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและรายงานฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นทราบในการเฝ้าระวัง
3.เทศบาลตำบลท่าศาลาเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น สนันสนุนบูรณาการทำงานด้วยกันตามที่ได้รับการร้องขอ 4.ขอความร่วมมือกับจิตอาสาชุมชนจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนทุกครัวเรือน
5.การป้องกันควบคุมโรค โดยงดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีการรวมตัวกัน งดรับคณะศึกษาดูงานถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด
6.แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองท้องที่ และฝ่ายท้องถิ่นออกตรวจสถานประกอบการตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตำบลท่าศาลาโดยบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายในการที่จะฟันฝ่าให้พ้นวิกฤติประเทศไทยครั้งนี้ไปด้วยกัน.

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนในหมู่บ้านโดยออกให้บริการ จำนวน 3รอบ ของในแต่ละวันสำหรับวันนี้เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-07.00 น.
และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลและบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
โทร.053-851616

23 มีนาคม 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้

ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น.
*ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกปฏิบัติหน้าที่นายตรวจเขตประจำท้องที่ โดยได้ออกตรวจสอบอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เขตรับผิดชอบ พบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ตั้งอาคารบริเวณซอยตรงข้ามอนุบาลศรีชัยวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบหาเจ้าของอาคาร

ที่มาของเนื้อหา: กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

23 มีนาคม 2563

 

วันที่ 21 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนในหมู่บ้านและบริเวณสวนหย่อมโดยออกให้บริการ
จำนวน 2รอบ ของในแต่ละวัน สำหรับรอบแรก เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-07.00 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)
แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
☎️โทร.053-851616

21 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (219 รายการ)