ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


ซ่อมไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านบวกครกหลวงหมู่ทื่1 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
#ไฟไม่สว่างติดต่อกองช่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กองช่าง ดำเนินการ ตามการร้องขอของ รองประธานสภา อดุลย์ มาระดา ตามคำร้องที่ 124/2564 ผ่านระบบ One Stop Service (ทดลองระบบ) เรื่องขอความอนุเคราะห์รับแจ้งจากประชาชน ซ่อมไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านบวกครกหลวงหมู่ทื่1 เพื่อเพิ่มแสงสว่างในชุมชนและสร้างความปลอดภัย ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
20 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ ซ่อมฝ้าเพดานศาลาวัดบวกครกหลวง  ม.1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 กองช่าง ดำเนินการลงพื้นที่ ซ่อมฝ้าเพดานศาลาวัดบวกครกหลวง ม.1 #งานบริการคืองานของเรา ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2564

เพิ่มไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านดอนจั่นพัฒนาหมู่ที่4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
#ไฟไม่สว่างติดต่อกองช่าง วันที่ 19 ตุลาคม 2564 กองช่าง ดำเนินการ ตามการร้องขอของ สท.เกศกัญา..อนุวงค์ ตามคำร้องที่ 111/2564 ผ่านระบบ One Stop Service (ทดลองระบบ) เรื่องขอความอนุเคราะห์รับแจ้งจากประชาชน ขออนุเคราะห์ ขอเพิ่มไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านดอนจั่นพัฒนาหมู่ทื่4เพื่อประชาชนความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางโค้งหน้าวัดดอนจั่น.ม4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
#ความปลอดภัยต้องมาก่อน วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางโค้งหน้าวัดดอนจั่น.ม4 เพื่อประชาชนความปลอดภัยของประชาชน ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2564

ตัดหญ้าและต้นพืช ที่อยู่ในลำเหมืองหลังหอพักดาราเทวีหมู่5 เชื่อมมาหมู่ที่4,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้องขอของ สท.เกศกัญา..อนุวงค์ ตามคำร้องที่ 109/2564 ผ่านระบบ One Stop Service (ทดลองระบบ)เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าและต้นพืช ที่อยู่ในลำเหมืองหลังหอพักดาราเทวีหมู่5 เชื่อมมาหมู่ที่4 เพื่อเปิดเส้นทางน้ำและความเป็นระเบียบ ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
19 ตุลาคม 2564

ซ่อมเพดานด้านหลังชำรุดศาลาอเนกประสงค์ ม.2  จากกลุ่มทำโคมผู้สูงอายุบ้านศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้องขอของ สท.เจน ธนกฤต ชื่นเมือง ดำเนินการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำร้องที่ 119/2564 ของ ส.ท.ธนกฤต ชื่นเมือง ผ่านระบบ One Stop Service (ทดลองระบบ) เรื่องขอความอนุเคราะห์รับแจ้งจากประชาชน ขอซ่อมเพดานด้านหลังชำรุดศาลาอเนกประสงค์ ม.2 จากกลุ่มทำโคมผู้สูงอายุบ้านศรีบัวเงิน ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
18 ตุลาคม 2564

ช่อมลำโพงถนนสายหลัก,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้องขอของ ประธานสภา สมบูรณ์ อินตา ดำเนินการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำร้องที่ 122/2564 ของ ประธานสภา สมบูรณ์ อินตา ผ่านระบบ One Stop Service (ทดลองระบบ) เรื่องขอความอนุเคราะห์รับแจ้งจากประชาชน ขออนุเคราะห์ ช่อมลำโพงถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากเทศบาลตำบลท่าศาลา ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
18 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และซ่อมไฟกิ่งหมู่5บุญรักษาหมู่2ซอยร่มเย็น และรวบมัดสายไฟหน้าโรงแรมเวลาดี,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และซ่อมไฟกิ่งหมู่5บุญรักษาหมู่2ซอยร่มเย็น และรวบมัดสายไฟหน้าโรงแรมเวลาดี เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบของเมือง ภาพ:กองช่าง เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
15 ตุลาคม 2564

วางแผนและติดตามการทำงานของคณะทำงานในพื้นที่ตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบภายในตำบลท่าศาลา การทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งที่1 สืบเนื่องจากคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ประจำตำบลท่าศาลา โดยมีผศ.ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการวางแผนและติดตามการทำงานของคณะทำงานในพื้นที่ตำบลท่าศาลา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบภายในตำบลท่าศาลา เพื่อนำเสนอรายการนำเที่ยว และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว โดยในการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบคร้้งนี้มีผูู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งที่1 เพื่อรับความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว แบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในอนาคตของพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป ข้อมูล:ทีมU2T ภาพ:งานประชาสัมพันธ์และทีมU2T เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
15 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตัดตอนต้นไม่(ต้นอินทนิล)3 ต้น ที่หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่5 ซอย D,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตัดตอนต้นไม่(ต้นอินทนิล)3 ต้น ที่หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่5 ซอย D ตามคำร้องที่ 114/2564 ของ คุณประภาพร ไชยชนะชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผ่านระบบ One Stop Service เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2564

ซ่อมไฟกิ่ง.ม4 ซอย 2 ตรงสามแยกซอย3 และหน้าบ้านป้าแก้วรวมถึงถนนสายหลักหน้าร้านยายแก้ว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
กองช่างเทศบาลตำบลท่าศาลา
ซ่อมไฟกิ่ง.ม4 ซอย 2 ตรงสามแยกซอย3
และหน้าบ้านป้าแก้วรวมถึงถนนสายหลักหน้าร้านยายแก้ว
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2564

กิจกรรมจ่ายเงินปันผลประจำปี และมอบรางวัลสมนาคุณให้กับสมาชิก และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่11ตุลาคม2564
นายจำรัศ คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เข้าร่วมกิจกรรมจ่ายเงินปันผลประจำปี
และมอบรางวัลสมนาคุณให้กับสมาชิก และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีบัวเงินโดยมีนางสาวดารา ญาณโรจน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดตำบลท่าศาลา พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ
และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายรัตณ์ ผุสดี เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายสมพงษ์ พรหมวิชัยพร้อมฝ่ายปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้
ข้อมูล: วิสาหกิจชุมชน
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตัดต้นไม้ล้มข้างรางระบายน้ำ ทำให้กีดขวางทางน้ำ บริเวณหลัง โรงแรมดาราเทวี(เลยสุเหร่าเข้าไป),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท.ต ท่าศาลา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตัดต้นไม้ล้มข้างรางระบายน้ำ ทำให้กีดขวางทางน้ำ บริเวณหลัง โรงแรมดาราเทวี(เลยสุเหร่าเข้าไป) ตามคำร้องที่ 108/2564 ของนายอดุลย์ มาระดา รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผ่านระบบ One Stop Service(ระบบทดลอง) เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท.ต ท่าศาลา
11 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามคำร้องของ สท. เกศกัญา..อนุวงค์   ตามคำร้องที่ 102/2564,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 8 ตุลาคม2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้ น.ส.วิไล รอดถาวร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามคำร้องของ สท. เกศกัญา..อนุวงค์ ตามคำร้องที่ 102/2564 ของ เกศกัญา..อนุวงค์ ผ่านระบบ One Stop Service เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่(ทดลองระบบ) เรื่องกรณีขอมุ้งคอบผู้ป่วยติดเตียงขนาด 3 ฟุตครื่ง จำนวน 1 หลัง พร้อมเครื่องนอน และถุงยังชีพจำนวน 2 ถุง ณ บ้านดอนจั่นพัฒนาหมู่ทื่ 4 ภาพ:งานสวัสดิการ ข้อมูล: สท. เกศกัญา..อนุวงค์ เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
08 ตุลาคม 2564

ซ่อมไฟกิ่ง. หมู่ 2และถนนสายหลัก/และหมู่1ซอยร่มเย็น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้กองช่างซ่อมไฟกิ่ง. หมู่ 2และถนนสายหลัก/และหมู่1ซอยร่มเย็น สร้างความปลอดภัยและเพิ่มแสงสว่างในชุมชน ข้อมูล:/ภาพ : กองช่าง เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
08 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (493 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
221
เมื่อวานนี้
250
เดือนนี้
5,510
เดือนที่แล้ว
8,260
ปีนี้
58,824
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
226,774
ไอพี ของคุณ
3.236.218.88
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 221 250 5,510 8,260 58,824 66,790 226,774 3.236.218.88
-->