ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      พานไม้ไผ่ขด ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา ต.ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสานต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวล้านนาที่มีมาแต่โบราณ มีทั้งรูปทรงแบบดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้ดูสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน และการประดับตกแต่ง

 

ข้อมูลติดต่อ

       ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด ติดต่อ : คุณสมจิตต์ อุ่นเมือง ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 135/1 หมู่ 4 บ.ดอนจั่นพัฒนา ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทรศัพท์ : 053-241458 , 095-8236159

20 ธันวาคม 2561

ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

     ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ ของหมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น เป็นไอเดียในการนำเศษไม้ หรือเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาทำเป็นไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ เพื่อบำบัดรักษาอาการปวดเข่า ปวดหลัง ปวดน่อง ปวดเข่า ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดเอว ปวดต้นคอศีรษะ ไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต ท้องผูก กันนิ้วล๊อค ยืดกระดูก สร้างสมดุลทางร่างกาย และผ่อนคลายเส้นต่างๆให้เบา โล่งสบาย สำหรับคนมีอายุ จะทำให้มีแรงขึ้น เมื่อใช้เป็นประจำ

 

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ : คุณประสิทธิ์ ชัยมงคล ( ผู้ผลิต )
ตั้งอยู่ : เลขที่ 79/1 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9506062

20 ธันวาคม 2561

หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      หมู่บ้านสันทราย – ดอนจั่น หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา เป็นหมู่บ้านทำโคมตุง ที่สืบทอดมายาวนาน กว่า 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุน และธำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นล้านนา รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมมายาวนาน

     การประดิษฐ์โคมกระดาษสา โคมผ้า ตุง ล้านนา และของประดับตกแต่งต่างๆ ที่ทำด้วยมืออย่างประณีตสวยงาม มีการสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน กว่า 200 ปี ปัจจุบันสามารถส่งไปขายทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้แก่คนในหมู่บ้านอย่างมั่นคง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ : นายพจน์ สิงหราช (ประธานกลุ่มโคมไฟล้านนา)
ตั้งอยู่ : เลขที่ 61 หมู่บ้านดอนจั่น หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : นายพจน์ สิงหราช 081-7849413
แม่ครูคำใส เสมพิพัฒน์ 089-4941633

20 ธันวาคม 2561

กลุ่มจักสานบ้านศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      กลุ่มจักสานบ้านศรีบัวเงิน เกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุที่มีความรู้ความชำนาญ ด้านการทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (ของใช้ในครัวเรือน) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นงานฝีมือ ที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มจักสาน บ้านศรีบัวเงิน
ติดต่อ : คุณเรือนคำ ฟูเมือง
ตั้งอยู่ : เลขที่ 98 / 2 ม. 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 095-3452838

20 ธันวาคม 2561

กลุ่มฮักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีบัวเงิน (การประดิษฐ์โคมตุงล้านนา),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      กลุ่มฮักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชน บ้านศรีบัวเงิน หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ร่วมกันทำโคมไฟล้านนา ตุง ประทีป จักสาน และซุ้มสืบชะตา มีหลากหลายรูปแบบ สีสันสวยงาม เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งมาอย่างยาวนาน และยังรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป

 

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มฮักษา3ภูมิปัญญาพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชน บ้านศรีบัวเงิน (การประดิษฐ์โคมตุงล้านนา)

ติดต่อ : คุณวฤษณี แก้วสุทธิ
ตั้งอยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9601633

20 ธันวาคม 2561

กลุ่มพริกแกงบ้านบวกครกหลวง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

      กลุ่มพริกแกง หมู่ 1 บ้านบวกครกหลวง เป็นน้ำพริกที่ปราศจากสารกันบูด มีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ มีหลากหลายชนิด เช่น น้ำพริกลาบ น้ำพริกแกงอ่อม น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงเมืองน้ำพริกตาแดง ฯ

 

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มพริกแกงบ้านบวกครกหลวง
ติดต่อ : คุณอัญชลี เจริญพันธุ์ ตั้งอยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7463686

 

 

20 ธันวาคม 2561

กลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านศรีบัวเงิน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

     กลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านศรีบัวเงิน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสตรี ในหมู่ที่ 2 ซึ่งมีฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ละเอียดและมีเอกลักษณ์ สามารถสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และมีการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย

 

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มตัดเย็บสตรี บ้านศรีบัวเงิน
ติดต่อ : คุณอัมพร รักจักร ตั้งอยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8049650

20 ธันวาคม 2561

ผลิตภัณฑ์ รองเท้าพื้นเมือง รองเท้าผ้าปัก ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

     ผลิตภัณฑ์ รองเท้าพื้นเมือง รองเท้าผ้าปัก ผลิตและจำหน่ายโดย ร้านเฮือนบัวคำ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นร้านขายรองเท้าชาวเขาผ้าปัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่ 5 รองเท้าพื้นเมือง ของคุณสกุณา คือการเลือกใช้ผ้าพื้นเมือง และผ้าชาวเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาเป็นวัสดุในการตัดเย็บหลัก มีสีสันสวยงามและสวมใส่สบาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

ข้อมูลติดต่อ

ผลิตภัณฑ์รองเท้าพื้นเมือง รองเท้าผ้าปัก

ติดต่อ : คุณสกุณา เรือนทราย ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 112/110 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-1810058 , 081-7836740 , 053-240663

20 ธันวาคม 2561

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา ซึ่งเป็นของฝาก ของที่ระลึก ที่มีคุณค่าทางด้านงานฝีมือ สร้างรายได้ในชุมชน

 

ข้อมูลติดต่อ

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ผ้าใยบัว
ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ จีปน
ตั้งอยู่ : 58/48 หมู่ 5ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9116513 ( คุณอมรรัตน์ จีปน )
เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 5942139 ( อ.จิตรา โตวิจักรชัยกุล )

20 ธันวาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
9,556
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
367,272
ไอพี ของคุณ
3.214.216.26
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 147 291 291 9,265 9,556 110,183 367,272 3.214.216.26
-->