ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ | โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ "วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ"

************************************

 

11 มกราคม 2565

โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา X ผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง"

************************************************

 

11 ตุลาคม 2564

โรงเรียนเกษียณวัย | ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน | ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ปฏิบัติการเฝ้าระวังนักเรียนเกษียณวัย ห่างไกลCocid-19 **************************************************************************

09 เมษายน 2564

โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย:โรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องพักกิจกรรมไปในช่วงโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมคือการกระจายกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและปรับเปลี่ยนรอบการอบรมให้ความรู้ เพื่อลดความเสียง ในการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก **********************************************************

 

29 มกราคม 2564

โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกลCovid19 การดูแลตัวเอง&การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย:โรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องพักกิจกรรมไปในช่วงโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง ในการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก (การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรค & การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน)
**********************************************************

 

15 มกราคม 2564

โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (กิจกรรมทำสายคล้องแมส),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย:โรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องพักกิจกรรมไปในช่วงโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรม คือการกระจายกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมและปรับเปลี่ยนรอบการอบรมให้ความรู้ เพื่อลดความเสียง ในการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก (กิจกรรมทำสายคล้องแมส)

***********************************************

08 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียรู้ผู้สูงอายุฯ พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) รุ่นที่ 6 จากนั้นมีกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ

 

 

25 ธันวาคม 2563

นักเรียนเกษียณวัย ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งรำลึก,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งรำลึก เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ดีงาม

 

 

30 ตุลาคม 2563

รายการลุยไม่รู้โรย ชีวิตวิถีใหม่ โรงเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

สูงวัยวิถีใหม่ : พบกับโรงเรียนเกษียณวัย โรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องพักกิจกรรมไปในช่วงโควิด-19 เราจะไปพูดคุยและรับฟังความรู้สึกของเหล่าผู้สูงวัย ในวันที่ต้องอดไปโรงเรียนในช่วงโควิด-19 นี้

************************************************************************
VDO นี้เป็นส่วนหนึงของรายการลุยไม่รู้โรย ชีวิตวิถีใหม่ ตอนโรงเรียนเกษียณวัยท่าศาลา จ.เชียงใหม่ : ลุยไม่รู้โรย ชีวิตวิถีใหม่ (ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค. 63 ช่อง Thai PBS) ต้นฉบับ :
https://youtu.be/3ZVMIrOQ0Bg

11 กรกฎาคม 2563

สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว : นักเรียนสูงวัยดีใจได้เปิดเทอม รีบสวมชุดนักเรียนไปโรงเรียน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

 

หลังจากปิดเทอมไปเป็นเวลานาน พอเปิดเทอม ได้ไปเรียน ได้ไปเจอเพื่อน ๆ ก็ดีใจ รีบคว้าชุดนักเรียนมาใส่ไปโรงเรียนกันเลย

นี่ เด็กนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฟังจากชื่อโรงเรียนแล้ว ก็รู้เลยโรงเรียนนี้มีแต่ สว. สูงวัยนั่นเอง

นอกจากเด็ก ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ผู้สูงอายุก็เช่นกัน ฉะนั้น โรงเรียนเกษียณวัย ก็ต้องปิดโรงเรียนไปกว่า 3 เดือนเหมือนกัน

และพอเปิดเรียนแล้ว ก็ต้องการ์ดไม่ตก มีมาตรการคัดกรองเข้มข้น เข้าแถวตรวจอุณหภูมิก่อน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮลล์ด้วย แล้วก็เข้าแถวออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสายหน่อย ร่างกายจะได้แข็งแรง ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยด้วย

ทางโรงเรียนก็จะมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ และทุกคนก็จะได้คลายเหงาด้วย เพราะได้เจอเพื่อน ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพกายที่แข็งแรงด้วย

ออกอากาศวันที่ วันที่ 10 ก.ค. 2563 รายการสนามข่าว 7 สี

ที่มา:https://s.ch7.com/424251

10 กรกฎาคม 2563

VTR โรงเรียนเกษียณวัย รุ่นที่ 6 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

16 กันยายน 2562

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

16 กันยายน 2562

NBT ข่าวภาคเหนือ 09 ธันวาคม 2561 ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ จ เชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

22 มีนาคม 2562

WeTV news ข่าวเปรี้ยงเที่ยงตรง พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

11 มีนาคม 2562

WorkPoint โรงเรียนเกษียณวัยเปิดเทอมวันแรก รุ่นที่ 2,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

11 มีนาคม 2562

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
189
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 189 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->