ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
5
ทต.ท่าศาลา จัดกิจกรรม Big Cleaning day,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาดดอกไม้งามเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาร่วมพัฒนาตัดหญ้า ทำความสะอาดเก็บกวาด ขยะมูลฝอย บริเวณ สองข้างทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สืบเนื่องจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

 

https://www.chiangmainews.co.th/news/2804580/

 

21 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณStorytelling ที่นำเสนอข่าวเทศบาลตำบลท่าศาลา นายกจำรัส นำร่องเร่งผลักดันและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
นายกจำรัส นำร่องเร่งผลักดันและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของตำบลท่าศาลา " วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
"สวนฮอมฮัก ปลูกผัก รักษ์โลก"ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนา
การตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดยนำร่องให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานก่อนและ
จะขยายลงสู่หมู่บ้านต่อไป
ภาพ:ข่าวงานประชาสัมพันธ์

 

19 พฤศจิกายน 2565

นายกจำรัส นำร่องเร่งผลักดัน-ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ต.ท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชกาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “สวนฮอมฮัก ปลูกผัก รักษ์โลก” ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/news/2802397/

 

18 พฤศจิกายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบของจาก คุณ ทักษิณา อ่ำเมือง ประธานกรรมการมูลนิธิทักษิณา เพื่อนำสิ่งของต่างส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
รับมอบของจาก คุณ ทักษิณา อ่ำเมือง
ประธานกรรมการมูลนิธิทักษิณา
เพื่อนำสิ่งของต่างส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์/งานสวัสดิการ
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟกิ่ง.ม4ถนนสายหลัก กองช่างเข้าสำรวจและ ดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss
เลขที่คำร้อง 433
ตามคำร้องของสท เกศกัญญา อนุวงค์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง.ม4ถนนสายหลัก
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2565

ปรับแต่งกระจกโค้งปากซอย5 หมู่ 4 กองช่างเข้าสำรวจและ ดำเนินการเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนแจ้งoss
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตาม
การร้องขอของประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่องปรับแต่งกระจกโค้งปากซอย5
หมู่ 4 กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟกิ่ง.ม4ถนนสายหลัก และซอยเขียวชุ่ม และซ่อมไฟกิ่ง.ม1ซอย1,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss
เลขที่คำร้อง433
ตามคำร้องของสท เกศกัญญา อนุวงค์
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง.ม4ถนนสายหลัก
และซอยเขียวชุ่ม
และซ่อมไฟกิ่ง.ม1ซอย1
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2565

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและ หัวหน้าส่วนราชการเข้าพบและแสดงความยินดี กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการเข้าพบและแสดงความยินดี
กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่

14 พฤศจิกายน 2565

ตำบลท่าศาลา  จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และทีมวิจัย มช ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนา สร้างรายได้ให้ชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)
ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่"ของโชว์ที่ใช้ได้มีไว้เป็นมิ่งมงคล"
โดย นายจำรัส คำราพิศ นายกทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ในนามประธานผู้จัดโครงการ กล่าวรายงาน
ถึงวัตุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ
ณ ตลาดจริงใจเชียงใหม่ ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต
ในย่านจริงใจเซ็นทรัล
โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ สอบจ เชียงใหม่
นายกเทศมนตรีในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่
คณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัย
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้
สำหรับนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)
ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเผยแพรโคมท่าศาลาที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก
2. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ เกี่ยวกับโคมล้านนา
3. เพื่อจัดกิจกรรมการทำ Workshop
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มผู้ประกอบผู้ประกอบการโคม
โดยระยะเวลาการจัดงาน คือ
วันที่ 12 พ.ย 2565 - 12 ม.ค.2566
แบ่งช่วงระยะเวลา เป็น3ช่วงหรือ 3 พีเรียด
คือการนำเรื่องราวที่นำเสนอ
สัปดาห์แรกนี้เป็นยุคแรก ที่แสดงโคมล้านนาท่าศาลา
ในยุคแห่งรูปแบบโคมล้านนาแนวดั้งเดิม
(หรือต้นกำเนิดโคมล้านนาเชียงใหม่)
รวมถึงรูปแบบแนวประเพณี โดยมีการสอดแทรกแนวทาง
และแนวความคิดของโคมล้านนาท่าศาลาในรูปแบบต่าง ๆ
ยุคที่สอง ในการจัดแสดง พีเรียดต่อไป
เป็นการเล่าเรื่องราวถึงยุคแห่งการผสมผสาน
และการเปลี่ยนผ่านวิธีคิด ไปสู่แนวคิดของการสร้างสรรค์
โคมล้านนาท่าศาลาจากในยุคเดิม
เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ
ให้มีประโยชน์ใช้สอย ที่มากกว่าการใช้ในประเพณีดั้งเดิม
ให้มีฟังค์ชั่นของการเป็นเฟอร์นิเจอร์
เป็นของตกแต่งบ้าน หรือของฝากของที่ระลึก
ที่สามารถเลือกหาและซื้อขาย-จัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
ยุคใหม่จะเป็นเป็นพีเรียดที่นำเสนอ
เรื่องราวของการประยุกต์ทั้งรูปแบบ
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และแนวความคิด
ที่มุ่งไปสู่โคมล้านนาท่าศาลาสมัยใหม่
ยุคใหม่อย่างเต็มตัว โดยที่ยังมีสายการผลิต
โคมล้านนาท่าศาลาในแนวประเพณีควบคู่กันไป
เพื่อเปิดฐานการตลาดใหม่
เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อตอกย้ำในฐานะ
ต้นกำเนิดแห่งโคมล้านนา
ให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์
รวมถึงแนวคิด เพื่อสร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนให้ชุมชนท่าศาลา
ตำบลแห่งต้นกำเนิดโคมล้านนา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของตำบลท่าศาลาสืบต่อไป
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

 

12 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณStorytelling ที่นำเสนอข่าวสารจากตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและทีมวิจัย มช.ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนาสร้างรายได้ให้ชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ตำบลท่าศาลา จับมือร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและทีมวิจัย มช.ชูต้นกำเนิดเมืองโคมล้านนาสร้างรายได้ให้ชุมชน... วันที่ 12 พ.ย. 2565 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการโคมล้านนา (Premium) ของตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่"ของโชว์ที่ใช้ได้มีไว้เป็นมิ่งมงคล"โดย นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาในนามประธานผู้จัดโครงการกล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ตลาดจริงใจเชียงใหม่ โครงการจริงใจมาร์เก็ตในย่านจริงใจเซ็นทรัล
โดยได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายโกวิทย์ พิริยะอานันต์ ส.อบจ.เชียงใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ สำหรับนิทรรศการโคมล้านนา (Premium)
ของตำบลท่าศาลา มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพรโคมท่าศาลาที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ เกี่ยวกับโคมล้านนา​ เพื่อจัดกิจกรรมการทำ Workshop และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบผู้ประกอบการโคม โดยระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 12 พ.ย 2565 -12 ม.ค.2566​ แบ่งช่วงระยะเวลา เป็น3ช่วงหรือ 3 พีเรียด​ คือการนำเรื่องราวที่นำเสนอสัปดาห์แรกนี้เป็นยุคแรก ที่แสดงโคมล้านนาท่าศาลา
ในยุคแห่งรูปแบบโคมล้านนาแนวดั้งเดิม(หรือต้นกำเนิดโคมล้านนาเชียงใหม่) รวมถึงรูปแบบแนวประเพณี โดยมีการสอดแทรกแนวทาง
และแนวความคิดของโคมล้านนาท่าศาลาในรูปแบบต่าง ๆ​ ยุคที่สองในการจัดแสดง พีเรียดต่อไปเป็นการเล่าเรื่องราวถึงยุคแห่งการผสมผสานและการเปลี่ยนผ่านวิธีคิด ไปสู่แนวคิดของการสร้างสรรค์
โคมล้านนาท่าศาลาจากในยุคเดิม
เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ
ให้มีประโยชน์ใช้สอย ที่มากกว่าการใช้ในประเพณีดั้งเดิมให้มีฟังค์ชั่นของการเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นของตกแต่งบ้าน หรือของฝากของที่ระลึกที่สามารถเลือกหาและซื้อขาย-จัดจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี​ ยุคใหม่จะเป็นเป็นพีเรียดที่นำเสนอเรื่องราวของการประยุกต์ทั้งรูปแบบเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ และแนวความคิด ที่มุ่งไปสู่โคมล้านนาท่าศาลาสมัยใหม่ ยุคใหม่อย่างเต็มตัว โดยที่ยังมีสายการผลิตโคมล้านนาท่าศาลาในแนวประเพณีควบคู่กันไปเพื่อเปิดฐานการตลาดใหม่ เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อตอกย้ำในฐานะต้นกำเนิดแห่งโคมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมถึงแนวคิด เพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้ชุมชนท่าศาลา ตำบลแห่งต้นกำเนิดโคมล้านนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลท่าศาลาสืบต่อไป
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
 
ขอบพระคุณStorytelling ที่นำเสนอข่าวสารจากตำบลท่าศาลา
 
12 พฤศจิกายน 2565

รองพ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานยี่เป็งล้านนาแหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
รองพ่อเมืองเชียงใหม่เปิดงานยี่เป็งล้านนาแหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา...วันที่ 9 พ.ย. 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​ โดยมี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาในนามตัวแทนผู้จัดงานโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงเป็นเทศกาลที่น่าประทับใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชมความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของความเป็นประเพณีท้องถิ่น ความงดงามจากโคมไฟล้านนาที่ประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาไปด้วยซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งตำบลท่าศาลาเป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนาที่เก่าแก่และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการซุ้มโคมไฟล้านนาทุกหมู่บ้านซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการประกวดกระทงใหญ่ กระทงใบตอง การประกวดคุณยายนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
รวมทั้งให้ประชาชาชนได้สัมผัสบรรยากาศช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย
ข้อมูล:กองการศึกษา
ภาพ:ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจโครงการ
สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
https://www.chiangmainews.co.th/news/2795048/
11 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานยี่เป็งล้านนา หรือประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

10 พฤศจิกายน 2565

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย มี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ในนามตัวแทนผู้จัดงานโครงการ
สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหรือ
ประเพณีลอยกระทงเป็นเทศกาลที่น่าประทับใจ
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศชมความโดดเด่น
ในอัตลักษณ์ของความเป็นประเพณี ท้องถิ่น
ความงดงามจากโคมไฟล้านนา
ที่ประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ
ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ
และได้เรียนรู้ถึงประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาไปด้วย
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่
สามารถสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงามเหล่านี้
ให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งตำบลท่าศาลา
เป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนาที่เก่าแก่
และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ
จึงได้จัดแสดงนิทรรศการซุ้มโคมไฟล้านนาทุกหมู่บ้าน
ซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ
การประกวดกระทงใหญ่ กระทงใบตอง
การประกวดคุณยายนพมาศ
และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
รวมทั้งให้ประชาชาชนได้สัมผัสบรรยากาศ
ช่วงเทศกาลยี่เป็ง อีกด้วย
ข้อมูล:กองการศึกษา
ภาพ:ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจโครงการ
สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะไฟกิ่งซอย1 และซ่อมไฟกิ่ง.ม5 ลานนาโฮม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

##แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss
เลขที่คำร้อง427
ตามคำร้องของสท เกศกัญญา อนุวงค์
เรื่อง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะไฟกิ่งซอย1
และซ่อมไฟกิ่ง.ม5ลานนาโฮม
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

08 พฤศจิกายน 2565

พิธีเปิดงาน ประเพณีตั้งธรรมหลวงประเพณีจุดผางประทีปส่องฟ้า ประเพณีห้อยโคม บูชาพระพุทธคุณ ประจำปี2565,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราขการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประเพณีตั้งธรรมหลวงประเพณีจุดผางประทีปส่องฟ้า
ประเพณีห้อยโคม บูชาพระพุทธคุณ ประจำปี2565
ณ วัดบวกครกหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์
ของการจัดงานเพื่อสืบทอดประเพณีที่มี
แต่โบราณของชาวล้านนา
สำหรับการจุดผางประทีป คือภาชนะดินเผา
ตรงกลางมีลักษณะเป็นหลุมลงไปไม่ลึกมาก
เพื่อให้เพียงพอต่อการใส่ไส้เทียน
ที่ทำมาจากฝ้ายและขี้ผึ้ง
เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า
เข้าสู่ช่วง ประเพณีลอยกระทง
จากนั้นได้เดินทางไปลอยกระทง ณ
บริเวณฝ่ายมังกะละโป่เพื่อขอขมาลำน้ำคาว และเยี่ยมชมซุ้มทั้ง5หมู่บ้าน
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

08 พฤศจิกายน 2565

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 74  (1105 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
283
เมื่อวานนี้
331
เดือนนี้
2,148
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
11,413
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
369,129
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 283 331 2,148 9,265 11,413 110,183 369,129 44.212.99.248
-->