ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเนื่องใน วันเทศบาล วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลากล่าวว่าเข้าสู่กิจกรรมวันเทศบาลและได้กล่าวถึงที่มาของ วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้เทศบาลทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำหรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลจากนั้น เวลา 09.00น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า

ในปีนี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล”ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ประกอบพิธีสักการะท้าวมหาพรหม ศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา และนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนำข้าราขการพนักงาน ถวายสัตย์ ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และนายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ได้ให้โอวาสและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ในการบริการประชาชนในตำบลท่าศาลา อีกทั้งยังได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิด “วันเทศบาล” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก (พ.ศ. 2448) อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาบ้านเมือง และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป.
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์


 
24 เมษายน 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
268
เมื่อวานนี้
299
เดือนนี้
2,421
เดือนที่แล้ว
11,984
ปีนี้
53,847
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
411,563
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 268 299 2,421 11,984 53,847 110,183 411,563 3.238.118.27
-->