ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก










facebook





ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร





งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว




ทต ท่าศาลา ร่วมรณงค์ วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมยุติความรุนแรง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้จัดกิจกรรมยุติความรุนแรง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
โดยวัตถุประสงค์¬ของกิจกรรมนี้ มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนไม่นิ่งเฉย
ต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
องค์การสหประชาชาติได้มีมติ
รับรองให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”
สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542
เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น
“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีรวมถึงผู้สูงอายุ”
และในวันเดียวกันคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา
นำโดย นางพรรณี พรหมวิชัย
ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลท่าศาลา
ด้มอบเงินสมทบเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับ
1. ศูนย์สร้างสุข 2. อปพร ตำบลท่าศาลา
และ3..ศูนย์กู้ชีพตำบลท่าศาล
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์


 
25 พฤศจิกายน 2565




สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
9,556
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
367,272
ไอพี ของคุณ
3.214.216.26
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 156 291 291 9,265 9,556 110,183 367,272 3.214.216.26
-->