ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานเปิดโครงการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
(กิจกรรมมอบอุปกรณ์และชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โควิด 19)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน,
ปลัดเทศบาล,ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศาลา ,
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา,
ชมรม อสม.ตำบลท่าศาลา, หัวหน้าส่วนราชการ,
พนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมี นายวัชรินทร์ แรดทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน
และ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นวิทยากร
เนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มมีการผ่อนคลาย
มาตรการด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นการทำให้เศรษฐกิจและ
การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับคืน
สู่สภาวะปกติ การกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามปกติ อาทิ การทำงาน การเดินทางไปโรงเรียน
การพบปะสังสรรค์ และการรวมกลุ่มทางสังคม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรค
เป็นวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เอง
ก็เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2566
จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลาย
ประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลท่าศาลาต่อไป

ภาพ/ข้อมูล:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์


 
25 มกราคม 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
9,265
ปีนี้
9,556
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
367,272
ไอพี ของคุณ
3.214.216.26
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 291 291 9,265 9,556 110,183 367,272 3.214.216.26
-->