ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าพบและแสดงความยินดี
กับ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2565

ร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น.
ที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะและพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล”
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ
หรือ DGTi ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล
โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ได้นำเสนอภาพรวมหลักสูตรของ
ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือ
ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของ อปท.
ให้สามารถดำเนินการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#งานประชาสัมพันธ์ 053-850-103 ต่อ 0
ศูนย์บริการประชาชน 053-850-103ต่อ 888
งานกู้ชีพกู้ภัย 093-1406888 ตลอด24ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 088-2589848 ตลอด24ชั่วโมง

28 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณStorytellingที่นำเสนอข่าวสารตำบลทางศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
26 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565)
เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว
ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง

#ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา
#ท่าศาลาเมืองคนอยู่ดีมีสุข
#ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมตุง

งาน​ประชา​สัมพันธ์​ 053-850103ต่อ​ 0
ศูนย์บริการ​ประชาชน​OSS 053-850-103ต่อ888
งาน​กู้​ชีพ​กู้ภัย​ 093-140-6888ตลอด​24​ชั่วโมง
งาน​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​ 086-429-7640 ตลอด​24​ชั่วโมง

25 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอบพระคุณเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ที่นำเสนอข่าวสารให้สู่ประชาชน ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง

 

https://www.chiangmainews.co.th/social/2808159/

 

25 พฤศจิกายน 2565

ขอบพระคุณ stotyteeling ที่นำเสนอข่าวของเทศบาลตำบลท่าศาลา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
เทศบาลตำบลท่าศาลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)
กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรภายในพื้นที่
การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้
มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวม 15 แห่ง
 
 
25 พฤศจิกายน 2565

ทต ท่าศาลา  ร่วมรณงค์ วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมยุติความรุนแรง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้จัดกิจกรรมยุติความรุนแรง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
โดยวัตถุประสงค์¬ของกิจกรรมนี้ มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนไม่นิ่งเฉย
ต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน
ในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
องค์การสหประชาชาติได้มีมติ
รับรองให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”
สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542
เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น
“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีรวมถึงผู้สูงอายุ”
และในวันเดียวกันคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าศาลา
นำโดย นางพรรณี พรหมวิชัย
ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลท่าศาลา
ด้มอบเงินสมทบเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับ
1. ศูนย์สร้างสุข 2. อปพร ตำบลท่าศาลา
และ3..ศูนย์กู้ชีพตำบลท่าศาล
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2565

 ตรวจสอบเสียงไร้สาย บ้านบวกครกหลวงซอย10,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางระบบoss
เลขที่คำร้อง 451
เรื่อง ตรวจสอบเสียงไร้สาย
บ้านบวกครกหลวงซอย10
กองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

 

มีปัญหาในเรื่องเสียงไร้สายแจ้งoss
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php

 

25 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟฟ้า หมู่2 ซอยโรงถั่ว กองช่างเข้าสำรวจและ ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของประชาชน
แจ้งผ่านทางโทรศัพท์
เรื่อง ซ่อมไฟฟ้า หมู่2 ซอยโรงถั่ว
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

 

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องผ่านระบบ
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php

 

25 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณสนามเปตองหน้าศาลาเอนกประสงค์ ม.4 และความปลอดภัยของชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ สท ประภาพร ไชยชนะชมภู
แจ้งผ่านทางระบบ one stop service
เลขที่คำร้องที่ 442
เรื่อง ซ่อมไฟสปอร์ตไลท์
บริเวณสนามเปตองหน้าศาลาเอนกประสงค์ ม.4
และความปลอดภัยของชุมชน
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2565

จัดระเบียบสายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่1 ซอย5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และความปลอดภัยของชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบแจ้งoss
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง จัดระเบียบสายไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณหมู่1 ซอย5.
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
และความปลอดภัยของชุมชน
กองช่างเข้าสำรวจและ
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอบพระคุณ Storytelling  ที่นำเสนอข่าวสารคนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th
ทต.ท่าศาลา จัดกิจกรรม Big Cleaning day
ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาอ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม”
เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และจิตอาสาร่วมพัฒนาตัดหญ้า ทำความสะอาด
เก็บกวาด ขยะมูลฝอย บริเวณ
สองข้างทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
อีกทั้งเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
และเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
 
 
22 พฤศจิกายน 2565

ซ่อมไฟกิ่งซอย17ซอย18/1 ซอย19..ม2และมัดรวบสายไฟซอย19.ม2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และความปลอดภัยของชุมชน,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบแจ้งoss
https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตาม
การร้องขอของ ประชาชน
แจ้งผ่านทางกองช่าง
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่งซอย17ซอย18/1
ซอย19..ม2และมัดรวบสายไฟซอย19.ม2
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
และความปลอดภัยของชุมชน
กองช่างเข้าสำรวจและดำเนินการ
ซ่อมเรียบร้อย

ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2565

ถนนเป็นหลุมเกรงจะเกิดอันตราย ในหมู่ที่1บริเวณปากทาง เข้าหมู่บ้านบวกครกหลวง,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ #ถนนสาธารณะในตำบลท่าศาลาชำรุดแจ้งกองช่าง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการ
ตามการร้องผ่าน
ระบบ one stop service
เลขที่คำร้องที่ 443
ตามคำร้องขอสท.อดุลย์ มาละดา
เรื่อง ถนนเป็นหลุมเกรงจะเกิดอันตราย
ในหมู่ที่1บริเวณปากทาง
เข้าหมู่บ้านบวกครกหลวง
(ด้านถนนสันกำแพง)
กองช่างดำเนินการลงยางแอสฟัลท์
หมู่ที่1 บ้านบวกครกหลวง เรียบร้อย
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

ภาพ:กองช่าง
เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

#แจ้งเรื่องรับคำร้องออนไลน์
#https://local.egov.go.th/tsl/oss/index.php
#ท่าศาลาก้าวสู่สมาร์ซิตี้
#osstazalaSmartCity
#สายด่วนแจ้งเหตุงานป้องกัน 053-851 616
#สายด่วนกู้ชีพ 093-1406888

22 พฤศจิกายน 2565

ทต.ท่าศาลา จัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

ทต.ท่าศาลา จัดกิจกรรม Big Cleaning day
ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning day
ตามโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม”
เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และจิตอาสาร่วมพัฒนาตัดหญ้า ทำความสะอาด
เก็บกวาด ขยะมูลฝอย บริเวณ
สองข้างทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
อีกทั้งเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
และเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์

21 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 71  (1060 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
278
เดือนนี้
8,816
เดือนที่แล้ว
9,675
ปีนี้
103,474
ปีที่แล้ว
79,583
ทั้งหมด
351,007
ไอพี ของคุณ
3.229.117.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 67 278 8,816 9,675 103,474 79,583 351,007 3.229.117.149
-->