ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ลำดับรายการวันที่
1รายงานกิจกรรมตรวจสอบกิจกรรมการเขียนโครงการฯและการเบิกจ่าย21 ก.ค. 2566
2รายงานกิจกรรมตรวจสอบการลงทะเบียนผู้สูงอายุและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 ก.ค. 2566
3รายงานกิจกรรมตรวจสอบกิจกรรมด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง12 พ.ค. 2566
4รายงานผลการตรวจสอบภายในกิจกรรมการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายพัสดุในความครอบครอง7 มี.ค. 2566
5รายงานการตรวจสอบกิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการลงทะเบียนพัสดุ(ครุภัณฑ์) ครั้งที่ 123 ม.ค. 2566
6รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)19 ก.ย. 2565
7รายงานผลการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30 ก.ย. 2563
8รายงานผลการตรวจสอบด้านการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256318 ก.ย. 2563
9รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม28 ส.ค. 2563
10รายงานผลการตรวจสอบการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุของเดือนตุลาคม 256226 ส.ค. 2563
11รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม31 ก.ค. 2563
12รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง31 ก.ค. 2563
13รายงานผลการตรวจการขอใบอนุญาตก่อก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2563
14รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมตรวจสอบลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย31 ก.ค. 2563
15รายงานผลการตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ26 มิ.ย. 2563
16รายงานผลการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิ.ย. 2563
17รายงานผลการตรวจสอบกิจกรรมค่าเล่าเรียนบุตร1 มิ.ย. 2563
18รายงานผลการตรวจสอบการตรวจติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน1 พ.ค. 2563
19รายงานผลการตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
20รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง10 เม.ย. 2563

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
238
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 238 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->