ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10 มี.ค. 2565
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ254010 มี.ค. 2565
3พรบ.ควบคุมอาคาร10 มี.ค. 2565
4พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง10 มี.ค. 2565
5อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล9 พ.ค. 2562
6พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 25489 พ.ค. 2562
7พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ 25629 พ.ค. 2562
8พรบ เทศบาล แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.25529 พ.ค. 2562
9พรบ เทศบาล พ.ศ.24969 พ.ค. 2562
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 9 พ.ค. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ค. 2562
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ.25619 พ.ค. 2562
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 29 พ.ค. 2562
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แก้ไขถึง ฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ9 พ.ค. 2562
16ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกไขถึงฉบับที่ 39 พ.ค. 2562
17ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น9 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
364
เดือนนี้
650
เดือนที่แล้ว
10,978
ปีนี้
100,746
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
458,462
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 82 364 650 10,978 100,746 110,183 458,462 3.214.184.223
-->