ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
333
เดือนที่แล้ว
4,456
ปีนี้
9,153
ปีที่แล้ว
66,790
ทั้งหมด
177,103
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188


เลือกตั้ง

-:- กองการศึกษา ขอเชิญแอ่วกาดนัดผักพื้นบ้าน 
-:- ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมล้านนา ปีงบประมาณ2564 
-:- ข่าว ท่าศาลา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
-:- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
-:- มอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. จากทั้ง 5 หมู่บ้าน และตัวแทน จากโรงเรียนในพื้นที่ 
-:- จัดตั้งจุดบริการประชาชน 
-:- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลา 
-:- โครงการปูถนนด้วยขยะ  
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
ประกาศการเฝ้าระวังเตือนพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2564
#NBT North กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนท่าศาลา
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64
กองการศึกษา ขอเชิญแอ่วกาดนัดผักพื้นบ้าน ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ วันที่ 23 กุพภาพันธ์ 2564

ซื้อสิทธิ ขอยเสียง มีความผิด
การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
การซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด
ตอน ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศวิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
-:- ประกาศร่างวิจารณ์และร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(่ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (แก้ไข TOR ครั้งที่ 1) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้้ำคสล.ท้ายซอย 2 หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยสุรพล ๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตัดกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเข็นสามล้อ จำนวน ๒ คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเข็นปูน ๒ ล้อคู่แม็กซ์ จำนวน ๒ คัน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกซอยสุเหร่า หมู่ที่ ๕ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสุรพล ๒ - ซอยเข็มเพชร หมู่ที่ ๔ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2564 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิ้วจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านนภาวิวล์(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =