ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


โควิด

E-service

-:- ซ่อมไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านบวกครกหลวงหมู่ทื่1  
-:- ลงพื้นที่ ซ่อมฝ้าเพดานศาลาวัดบวกครกหลวง ม.1 
-:- เพิ่มไฟกิ่งถนนสายหลัก บ้านดอนจั่นพัฒนาหมู่ที่4 
-:- ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางโค้งหน้าวัดดอนจั่น.ม4 
-:- ตัดหญ้าและต้นพืช ที่อยู่ในลำเหมืองหลังหอพักดาราเทวีหมู่5 เชื่อมมาหมู่ที่4 
-:- ซ่อมเพดานด้านหลังชำรุดศาลาอเนกประสงค์ ม.2 จากกลุ่มทำโคมผู้สูงอายุบ้านศรีบัวเงิน 
-:- ช่อมลำโพงถนนสายหลัก 
-:- ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และซ่อมไฟกิ่งหมู่5บุญรักษาหมู่2ซอยร่มเย็น และรวบมัดสายไฟหน้าโรงแรมเวลาดี 
-:- วางแผนและติดตามการทำงานของคณะทำงานในพื้นที่ตำบลท่าศาลา 
-:- ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตัดตอนต้นไม่(ต้นอินทนิล)3 ต้น ที่หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่5 ซอย D 
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ ต.ท่าศาลา ณ.ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา
ตรวจสอบสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลท่าศาลา (Community Isolation)
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและเก็บป้ายกองโจร บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และถนนสันกำแพงสายเก่า ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
กองช่าง ดำเนินการ ตามการร้องขอของ รองประธานสภา อดุลย์ มาระดา เรื่องขอความอนุเคราะห์รับแจ้งจากประชาชน ซ่อมไฟกิ่งถนนในซอยซอย 10 บ้านบวกครกหลวงหมู่ที่1
กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมไฟกิ่งนภาวิวหมู่ที่ 2 เพื่อเพิ่มแสงสว่างในชุมชนและสร้างความปลอดภัย
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งจากสายด่วนมีเหตุไฟไหม้สายไฟฟ้าตรงข้าม โรงแรมแกรนดอนจั่นเรสซิเด้นซ์

พิธีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
การซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณืค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จำนวน 1 เครื่่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศุนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลอ จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ประจำอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญเทียม อินมา ซอยเทพประทานพร1 หมู่ที่ 4  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (กิจกรรมทำสายคล้องแมส)
  เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียรู้ผู้สูงอายุฯ พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
  วัดดอนจั่น

  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =    

  สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
  วันนี้
  224
  เมื่อวานนี้
  250
  เดือนนี้
  5,510
  เดือนที่แล้ว
  8,260
  ปีนี้
  58,824
  ปีที่แล้ว
  66,790
  ทั้งหมด
  226,774
  ไอพี ของคุณ
  3.236.218.88
  สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
  1/4/2019 224 250 5,510 8,260 58,824 66,790 226,774 3.236.218.88
  -->