ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


โควิด

E-service

-:- กองช่างได้ดำเนินการ ลงยางมะตอย หมู่ที่2 
-:- ลงหินคลุก ใน ซ.25 บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 
-:- ซ่อมไฟกิ่งหน้าซอยม่วงซุม หมู่ที่4 
-:- ซ่อมสายไฟศาลาหมู่ที่4 และซ่อมลำโพงเสียงตามสายหมู่ที่4 
-:- โครงการพระราชดำริ TO BE NUMBER ONE  
-:- นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเข้ารับมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564​ ในระดับจังหวัด  
-:- ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- งานบริการคืองานของเรา กองช่างได้ดำเนินการ ซ่อมไฟกิ่ง ม3.ม.5  
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณ ซอย 16 หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน  
-:- นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารลงพื้นที่พร้อมสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดลงพื้นที่หมู่ที่2 ออกตรวจสอบระดับนำ้ท่วมขังในพื้นที่ ม.2 
ประกาศ เฝ้าระวังพื้นที่น้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ผลกระทบกรณีสายนิวตรอนขาดทำให้เกิดความเสียหาย
กองช่างได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ซ่อมไฟกิ่ง.ม4 ซ 5 และต่อไฟกิ่ง หมู่2ซอย14
กองช่างได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ลงหินคลุกชอยกุลวงค์ ม.5
ได้รับสนับสนุนชุดตรวจ ATK ( Antigen Test Kit) จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
กองช่างได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ซ่อมไฟกิ่งซอยแปดริ้วย้ายกระจกโค้งปากซอย.6.ม1

พิธีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
การซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
-:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 1 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดหาครุภัณฑ์โคมไฟโซล่าเซลล์ ชนิด LED กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บของ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 10 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑืวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องวัดชีพจรมือดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่่องึอมพวิเตอร์ สำหรับงานสำหรับงา่นสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญเทียม อินมา ซอยเทพประทานพร1 หมู่ที่ 4  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕  
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (กิจกรรมทำสายคล้องแมส)
  เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียรู้ผู้สูงอายุฯ พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
  วัดดอนจั่น

  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =    

  สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
  วันนี้
  226
  เมื่อวานนี้
  321
  เดือนนี้
  5,398
  เดือนที่แล้ว
  6,765
  ปีนี้
  50,452
  ปีที่แล้ว
  66,790
  ทั้งหมด
  218,402
  ไอพี ของคุณ
  3.239.58.199
  สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
  1/4/2019 226 321 5,398 6,765 50,452 66,790 218,402 3.239.58.199
  -->