ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว


โควิด

E-service

-:- นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และคณะถ่ายทำซีรีส์ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านโคมล้านนา บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา และคณะถ่ายทำซีรีส์สั้นเรื่อง “สวัสดีเชียงใหม่ I MISS YOU” 
-:- ล้างถนนใน ม.3 
-:- ดำเนินการเชิงรุกตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง 
-:- ดำเนินการเชิงรุกตรวจ ATK ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง 
-:- โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกพื้นที่ต.ท่าศาลา  
-:- กองช่างดำเนินการเพิ่มชุดโคมไฟกิ่ง 
-:- นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าโอทอป สินค้าของตำบลท่าศาลา  
-:- ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขต1 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย มอบถุงน้ำใจ สู้ภัย Covid-19 เพื่อชาวตำบลท่าศาลา  
-:- ลงพื้นที่ออกตรวจสอบและเก็บป้ายกองโจร บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ขาเข้าเมือง และ ขาออกเมือง) 
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้อง ผ่านทางไลน์ กองช่าง เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย ปากซอย9.ม2
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้อง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำร้องที่ 193 /2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ไฟกิ่งหมู่1 ในซอย 5ท้ายซอย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมบูรณาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบัวเงินตำบลท่าศาลา ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าศาลา ออกดำเนินการเชิงรุกตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้อง ผ่านทางกองช่าง เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง.ม1ซอยร่มเย็น และ.ม2ซอย4
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตามการร้อง ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่ง ม.3บ้านดอนจั่น ซอยทางออกหมู่บ้าน หลังตึก วิริยะประกันภัย 1จุด
  หมู่บ้านดอนจั่น มหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

   ขอบพระคุณวีทีวีที่นำเสนอข่าว เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดแสดงภาพจิตกรรมภาพจิตกรรมฝาผนังวัดบวกครก
   พิธีการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
   ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
   การหาเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
   ตอน ข้อห้ามความผิด ในการเลือกตั้งท้อง
   ตอน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 
   -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 
   -:- ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 5 
   -:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   -:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
   -:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   -:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   -:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   -:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพย์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเตียงเหล็กกล่อง ขนาด ๓ ฟุต ๒ ชั้้น พร้องที่นอนฟองน้ำอัด ผ้าริ้วเทา ขนาด ๓ ฟุต หนา ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้รางเลื่อน ชนิด ๑๐ ตู้ (พร้อมติดตั้้ง) จำนวน ๒ ชุด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณืค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จำนวน 1 เครื่่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   ประกาศราคากลาง
   -:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญเทียม อินมา ซอยเทพประทานพร1 หมู่ที่ 4  
   -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒  
   -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ ๕  
   -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองหลวง ช่วงหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า หมู่ที่ ๓ 
   -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านนภาวิลล์ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 
   -:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงถนน พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย ๑๖ หมู่ที่ ๒ 
   -:- ประกาศราคากลางงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรั้อมอุปกรณ์ควบคุม 
   -:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณท้ายซอย 2 ม.1 
   -:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลัอ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 


   ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
   ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
   หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น

   โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)
   โรงเรียนเกษียณวัย | New normal เกษียณวัยห่างไกล Covid-19 (กิจกรรมทำสายคล้องแมส)
    เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียรู้ผู้สูงอายุฯ พร้อมเปิดตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
    แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
    วัดดอนจั่น

    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =    

    สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
    วันนี้
    253
    เมื่อวานนี้
    380
    เดือนนี้
    8,180
    เดือนที่แล้ว
    7,994
    ปีนี้
    69,488
    ปีที่แล้ว
    66,790
    ทั้งหมด
    237,438
    ไอพี ของคุณ
    52.205.167.104
    สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
    1/4/2019 253 380 8,180 7,994 69,488 66,790 237,438 52.205.167.104
    -->