ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,478
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
12,696
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
89,415
ไอพี ของคุณ
34.236.190.216

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 503 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 112 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 507 สิงหาคม 2562
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 331 กรกฎาคม 2562
ประกาศตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลักด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 413 มิถุนายน 2562
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 431 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 231 พฤษภาคม 2562
ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 256229 พฤษภาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้่ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมุ่ที่ 3 (ครั้้งที่ 2)23 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ติดรถยนต์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2562
วิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)16 พฤษภาคม 2562
ประกาศวิจารณ์งานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 4)13 พฤษภาคม 2562
ประกาศวิจารณ์งานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 3)02 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 301 พฤษภาคม 2562
ประกาศวิจารณ์งานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 2562(ครั้งที่ 2)25 เมษายน 2562
ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิมประจำฌาปนสถาน ม.225 เมษายน 2562
ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 324 เมษายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 120 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 220 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 320 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 507 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ี 302 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมดินข้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท้ายโรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนเกษียณวัย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 220 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลักด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 418 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 313 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถานบ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 256231 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิมฌาปนสถาน ม.201 พฤษภาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 428 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 228 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3(ครั้งที่ 2)10 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.204 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV แบบติดรถยนต์ ประจำปี 256227 มีนาคม 2562
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 311 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.126 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 215 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ17 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์17 ตุลาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุลวงศ์ หมู่ที่ 510 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1