ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,738
ปีนี้
8,642
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
85,361
ไอพี ของคุณ
54.91.71.108

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 503 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 112 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ติดรถยนต์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 301 พฤษภาคม 2562
ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 324 เมษายน 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 311 เมษายน 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเดิมฯ ม.204 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำฯ ม.204 เมษายน 2562
ประกาศวิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหลวงหมู่ที่ 303 เมษายน 2562
ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า - หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 120 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดหาโคมไฟถนนสาธารณะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)11 มีนาคม 2562
ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 208 มีนาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 มีนาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 106 มีนาคม 2562
ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR งานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ05 มีนาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาชุดโคมไฟถนนสาธารณะ04 มีนาคม 2562
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)27 กุมภาพันธ์ 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถานบ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา จัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพ.ค. - มิ.ย. 6230 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 120 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 414 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 414 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาอลูมีเนียม) จำนวน 1 คัน12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 211 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 256225 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างบ่อดักตะกอนและที่ดักขยะปากท่อลอดถนน ฌ3 หมู่ที่ 321 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคสล. บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 1 - 221 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกระยะที่ 630 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ08 พฤศจิกายน 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.204 เมษายน 2562
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 311 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.126 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 215 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ17 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์17 ตุลาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุลวงศ์ หมู่ที่ 510 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่นฯ20 เมษายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายร้านส้มตำอุดร-หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 523 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายโรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ที่ 423 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 323 มีนาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1