ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
576
เดือนที่แล้ว
3,423
ปีนี้
11,335
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
112,495
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 131 มกราคม 2563
ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 503 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 112 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มีนาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256318 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าที่ดินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 113 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์31 มกราคม 2563
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(เทพประทานพร) หมู่ที่ 420 มกราคม 2563
ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 220 มกราคม 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์08 มกราคม 2563
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์07 มกราคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแผนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 402 มกราคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาล หมู่ที่ 202 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 256325 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256330 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 256226 กันยายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมจิตร (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกปากซอยเข็มเพชร หมู่ที่ 419 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบุญรักษา 7 (แปดริ้วเครื่องเย็น) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าที่ดินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 128 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 217 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยเทพประทานพร หมู่ที่ 417 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ DSLR จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 1 โครงการ กองช่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด หมู่ที่ 121 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสายเครือข่ายไอพี จำนวน 1 ระบบ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 123 มีนาคม 2563
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา16 มีนาคม 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 405 กุมภาพันธ์ 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 123 มกราคม 2563
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 227 ธันวาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 256315 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 256226 กันยายน 2562
ราคากลางงานจ้างหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 515 กรกฎาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 304 กรกฎาคม 2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 428 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 16 - 19 หมู่ที่ 228 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพรัอมวางท่อฯ ซ.สุรพล 1 ม.4 (ครั้งที่ 2)22 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3(ครั้งที่ 2)10 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน30 เมษายน 2562
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.204 เมษายน 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1