ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
1,857
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
78,576
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ตรวจรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ 503 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกถนนสายหลักหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 112 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดการจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)10 สิงหาคม 2561
ประกาศแผนการจ้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) หมู่ที่ 310 สิงหาคม 2561
ประกาศเรื่อง จัดซื้อวัสดุตามโครงการ Big cleaning day ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ03 สิงหาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1ตัว กองการศึกษา01 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-5 (e-bidding)31 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ31 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256131 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุการจัดการจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการตัดทอนต้นไม้ที่ขึ้นในที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ต.ท่าศาลา23 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว19 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง19 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ19 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์แอลอีดี(LED)ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันฯ สำนักปลัด19 กรกฎาคม 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ระยะที่ 531 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแผ้วถางวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรฌาปนสถาน หมู่ 217 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ 417 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ม.113 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)08 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนคสล.และวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ซ.สุรพล 1 ม.406 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายร้านส้มตำอุดร หมู่ที่ 507 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่น ม.404 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ (รถสี่ล้อแดง) พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 7 พ.ค. 256104 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบโครงการค่ายเยาวชนฯ ในวันที่ 7 พ.ค. 256102 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อสูบน้ำข้างหมู่บ้านดิออบาน่า 3 หมู่ที่ 401 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 พฤษภาคม 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์17 ตุลาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่นฯ20 เมษายน 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายร้านส้มตำอุดร-หมู่บ้านลานนาโฮม หมู่ที่ 523 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท้ายโรงเรียนวัดดอนจั่น หมู่ที่ 423 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 323 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 523 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมระดับรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 423 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ท้ายซอย 8 หมู่ที่ 223 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หลังวัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 123 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หน้าวัดศรีบัวเงิน และแยก รพ.สต.-ปากซอย 14 หมู่ที่ 223 มีนาคม 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านนภาวิวล์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 223 มีนาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1