ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
1,509
เดือนที่แล้ว
2,370
ปีนี้
19,185
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
95,904
ไอพี ของคุณ
34.238.192.150


จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาวครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม กำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่คาว ทาสีสะพานฝายมังกาละโป่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมน้ำแม่คาว การปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้น  พื้นที่ริมแม่น้ำคาว เทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดกิจกรรม “เรารักแม่น้ำคาว” อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 2  ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นแนวกันชน  ลดการกัดเซาะหน้าดิน และริมตลิ่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย


 
02 สิงหาคม 2562