ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,478
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
12,696
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
89,415
ไอพี ของคุณ
34.236.190.216


06 สิงหาคม 2562

06 สิงหาคม 2562

          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว เนื่องในโอกาส  มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาวครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม กำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่คาว ทาสีสะพานฝายมังกาละโป่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ริมน้ำแม่คาว การปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้น  พื้นที่ริมแม่น้ำคาว เทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดกิจกรรม “เรารักแม่น้ำคาว” อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 2  ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นแนวกันชน  ลดการกัดเซาะหน้าดิน และริมตลิ่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย

02 สิงหาคม 2562

10 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” เราทำความดี ด้วยหัวใจ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่คาว หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ประจำปี 2562 โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา มีการบรรยายธรรมะกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ โดยท่านพระมหา ดร.ไพศาล ฐานวุฑโฒ และบรรยายให้ความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม โดย นพ.ปัณณวิช จันทกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต

01 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสตรีท่าศาลาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

21 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบัวเงิน ประจำปี 2562 ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 

11 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขยะแลกปุ๋ย ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา 5 หมู่บ้าน ในวันที่ 5 มิ.ย 62

06 มิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมพิธีออกศีลอด(รอมฎอน) ณ มัสยิด อันซอร (สุเหล่า) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

06 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา 

04 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลท่าศาลา ทำกิจกรรมพัฒนาลำน้ำคาวในเขตพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

04 มิถุนายน 2562

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2562

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตก่อสร้าง SNOW DOME  และตรวจเครื่องเล่นแทรมโปลีนคลับ อาคาร B  ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

29 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ดำเนินการนำขยะพลาสติกจากการทำกิจกรรมขยะแลกปุ๋ยในชุมชน นำมาอัดแล้วก้อน เพื่อนำไปจำหน่าย และนำรายได้ไปสมทบทุนกับกองทุนธนาคารคัดแยกขยะของชุมชนต่อไป

28 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (399 รายการ)