ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
1,857
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
78,576
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5


          วันที่ 30 มกราคม 2562 นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แดงหม้อ จ.อุบลราชธานี จำนวน 55 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน อบต.แดงหม้อต่อไป

08 กุมภาพันธ์ 2562

      วันที่ 15 มกราคม 2561 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และ กองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากอบต.ราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย จำนวน 37 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของอบต.ราวต้นจันทน์ต่อไป 

16 มกราคม 2562

          วันที่ 10 มกราคม 2562 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.บึงบาจ.ปทุมธานี จำนวน 110 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

11 มกราคม 2562

          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาและกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากเทศบาลตำบลกงไกรลาส  จ.สุโขทัย  จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

17 ธันวาคม 2561

        วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.หัวดอน จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และ   นำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวดอนต่อไป

13 ธันวาคม 2561

       วันที่ 7 ธันวาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายภิรมย์ เจี่ยสมบุญ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา จำนวน 93 คน พร้อมทั้งมีนิทรรศการซุ้มสาธิตและส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศาลาสหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลาแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

08 ธันวาคม 2561

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มะขามล้ม จ.สุพรรณบุรี จำนวน 45 คน และ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 100 คน ซึ่งนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะดูงานทั้ง 2 คณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และศึกษาแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในท้องถิ่นของตนเองต่อไป โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีต่อกัน

07 ธันวาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)