ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
1,099
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
21,995
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
98,714
ไอพี ของคุณ
3.234.214.113


     วันที่30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 117 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงาม ตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่้อนำไปประยุกต์ และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

30 สิงหาคม 2562

     วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก อบต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา(โรงเรียนเกษียณวัย) เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

29 สิงหาคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ(โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ได้พานักเรียนโรงเรียนเกษียณวัยเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 110 คน และได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ตามวิถีชาวพุทธอีกด้วย

 

09 สิงหาคม 2562

      ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีศรีเวียงชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ทั้งนี้มีนักเรียนเกษียณวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา แล้วยังได้แนวคิดในการดำรงชีวิตตามวิถีพุทธอีกด้วย

31 กรกฎาคม 2562

   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ (โรงเรียนเกษียณวัย) ณ ห้องประชุม อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณ อาจารย์ ดร.พระสุวรรณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ธรรมะกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติการสร้างความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนักเรียนเกษียณวัย ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อจะนำถวายวัดภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลาด้วย

10 กรกฎาคม 2562

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ระบำ จ.อุทัยธานี จำนวน 94 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน อบต.ระบำต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2562

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ระแว้ง จ.ปัตตานี จำนวน 45 คน เพื่อศึกษาด้านการจัดการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมกลุ่มปัญญาท้องถิ่น (โคมล้านนา)  ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน อบต.ระแว้ง จ.ปัตตานี ต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2562

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี จำนวน 52 คน  เพื่อศึกษาด้านการจัดการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมกลุ่มปัญญาท้องถิ่น (โคมล้านนา)  ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟล้านนา ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ หมูที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน

08 กุมภาพันธ์ 2562

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เดินทางด้วยรถไฟ เพื่อไปทัศนศึกษา และฟังธรรมที่วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย )              มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เวลาว่างเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ ผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มตลอดเส้นทางด้วย

07 กุมภาพันธ์ 2562

          วันที่ 30 มกราคม 2562 นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แดงหม้อ จ.อุบลราชธานี จำนวน 55 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน อบต.แดงหม้อต่อไป

01 กุมภาพันธ์ 2562

      วันที่ 15 มกราคม 2561 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และ กองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากอบต.ราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย จำนวน 37 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และนำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของอบต.ราวต้นจันทน์ต่อไป 

16 มกราคม 2562

          วันที่ 10 มกราคม 2562 นายศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.บึงบาจ.ปทุมธานี จำนวน 110 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

11 มกราคม 2562

          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาและกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จากเทศบาลตำบลกงไกรลาส  จ.สุโขทัย  จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพอันดีต่อกัน  สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก

17 ธันวาคม 2561

        วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอาทิตย์ ทนันชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนเกษียณวัย จาก อบต.หัวดอน จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา” ( โรงเรียนเกษียณวัย ) และ   นำไปพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวดอนต่อไป

13 ธันวาคม 2561

       วันที่ 7 ธันวาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย) โดยมีนายภิรมย์ เจี่ยสมบุญ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา จำนวน 93 คน พร้อมทั้งมีนิทรรศการซุ้มสาธิตและส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศาลาสหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลาแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

08 ธันวาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)