ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
2,749
เดือนที่แล้ว
3,545
ปีนี้
2,749
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
103,909
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208
ลำดับรายการวันที่
21แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ28 ม.ค. 2558
22แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ28 ม.ค. 2558
23รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255811 พ.ย. 2557
24รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 327 ต.ค. 2557
25รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 227 ต.ค. 2557
26รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 127 ต.ค. 2557
27รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม (ฉบับ15 ต.ค. 2557
28รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255715 ต.ค. 2557
29รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท15 ต.ค. 2557
30รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 15 ต.ค. 2557
31แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งประมาณรายจ่าย ประจำปี 25574 ส.ค. 2557
32แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 255626 พ.ย. 2555
33แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255523 ก.พ. 2555
34แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำป23 ก.พ. 2555
35แผนการจัดหาพัสดุตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ส่วนที่224 พ.ย. 2553
36แผนการจัดหาพัสดุตามรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ส่วนที่124 พ.ย. 2553

|<<<12