ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,066
เดือนที่แล้ว
3,545
ปีนี้
3,066
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
104,226
ไอพี ของคุณ
18.232.51.247


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 1) 24 เม.ย. 2558สำนักปลัดDownload
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 2) 24 เม.ย. 2558สำนักปลัดDownload
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560(ส่วนที่ 3) 24 เม.ย. 2558สำนักปลัดDownload
แนบประกาศต่อท้าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก 25 ก.ค. 2554สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 13 ก.ค. 2553สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์ม 13 ก.ค. 2553สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 13 ก.ค. 2553สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 13 ก.ค. 2553สำนักปลัดDownload
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 3 ต.ค. 2559กองคลังDownload
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 3 ต.ค. 2559กองคลังDownload
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป. 3) 3 ต.ค. 2559กองคลังDownload
ใบรับแจ้ง 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
หนังสือตกลงสร้างอาคารชิตเขตที่ดิน 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๒) 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.๔ 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถามดิน(แบบ ขถด.1) 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ  13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 13 ก.ค. 2553กองช่างDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1