ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
22,114
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
98,833
ไอพี ของคุณ
100.26.176.182นายศิริพัฒน์ สุขเกษม
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา

นายประทับ ทนันชัย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
นายฉลองเกียรติ ลังการ์พินธุ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา


นายสมบูรณ์ อินตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายประทับ ทนันชัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายจำรัส ชายน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางฐณิชตา ทองปัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายพจน์ สิงหราช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายพะเยาว์ อุบลรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางศิริขวัญ กาวิละ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายศิริพัฒน์ สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางพรรณี พรหมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางอัมพร รักจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางบัวคำ ละวิโล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายฉลองเกียรติ ลังการ์พินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ