ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,478
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
12,696
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
89,415
ไอพี ของคุณ
34.236.190.216


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            วันที่ 19 เมษายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีปราศจากอคติ


 
20 เมษายน 2562