ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,367
เดือนที่แล้ว
1,343
ปีนี้
7,182
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
83,901
ไอพี ของคุณ
3.80.223.123


กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการสภาฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย


 
01 มีนาคม 2562